Osman Güner

Hadis Bilgini

Doğum
10 Kasım, 1964
Eğitim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

Hadis bilimi araştırmacısı. 10 Kasım 1964, Erbaa / Tokat doğumlu. İlköğrenimini Karayaka köyünde yaptı. Erbaa İmam Hatip Lisesi (1983), Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1988) mezunu. Aynı yıl OMÜ İlâhiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 1991 yılında “Hz.Peygamber’in Ehl-i Kitap’la İlişkileri (Mekke Dönemi)” adlı teziyle yüksek lisansını; 1995 yılında da “Hz. Peygamber’in Ehl-i Kitap’la İlişkileri (Medine Dönemi)” adlı teziyle doktorasını tamamlayıp doktor unvanını aldı. Doktora öğrenimi sırasında Millî Eğitim Bakanlığının sağladığı yurtdışı bursuyla 1993’te bir süre Mısır’da Arapça dil kurslarına katıldı. 1996’da Hadis Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2000 yılında doçent oldu. Çalışmalarını aynı fakültede Hadis Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Makaleleri 1997 yılından itibaren Diyanet İlmî Dergi, Fecre Doğru, OMÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi dergilerinde yayımlandı. Alanıyla ilgili sempozyumlara katılarak bildiriler sundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Resû-lüllah’ın Ehl-i Kitapla Münasebetleri (1997), Ebû Hureyre’ye Yöneltilen Eleştiriler, Tarihî Arka Plan (2000), Doğuş Devrinde Hadis, İlk Dönem Hadis İlminin Tarihçesi (2000).

ORTAK KİTAP: Hz.Peygamber’in Ötekine Bakışı”, İslâm ve Öteki Dinlerin Doğruluk / Kurtarıcılık ve Birarada Yaşama Sorunu (Editör: Cafer S.Yaran, 2001).

YAYIMA HAZIRLAMA: Dinî ve Gayr-i Dinî Rivayetler, Rivayet İlminin Tarihçesi (Zakir K. Ugan’dan, Dârus Sünne, 2000).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör