Mustafa Kâmil Efendi

İslam Bilgini

Ölüm

İslâm bilgini (D. 1857, Maraş - Ö. 1924, İzmir). İlköğrenimini Maraş ve Kilis’te tamamladı. Manisa’da Hacı Evliyazâde Ali Rıza Efendi’nin derslerine devam etti. İzmir’de Yozgatlı Hoca Mustafa Keşfî Efendi’den icazetnâme (diploma, yeterlilik) aldı. Moralı ve Kurşunlu medreselerinde müderrislik, Sanayi Mektebinde öğretmenlik görevlerinde bulundu. İzmir ve İstanbul gazetelerinde edebî ürünleri yayımlandı. Şair Eşref’le tartışmaları oldu. Uluyol Mezarlığında toprağa verildi.

BAŞLICA ESERLERİ:

İbn-i Sina (1307), Usul-i Ekyise (1307), Sarf-i Osmani, Güfte-i Kâmil, Mer’aşi (Adâb’dan Abdülvehhab’ın haşiyesi, Arapça), Dinî ve Tarihî Menakıb-ı İmam-ı Azam (Muhaddislerden Şeyh Muhammed b. Ahmed El-Dımışkî’nin Ukûdü’l-Cihaz adındaki eserinin tercümesi), Kavâid-i Arabiyye (1313, 71 sayfalık bir risale), Manzume-i Harb, İbn-i Sina’nın Kaside-i Ruhiyye Tercümesi (İzmir’de Hizmet gazetesinde yayımlandı)

Ayrıca basılmamış eserleri vardır.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), Cemil Çiftçi / Maraşlı Şairler Yazarlar Alimler (2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör