Bahri Dağdaş

Ziraat Mühendisi, Devlet Adamı, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
28 Haziran, 1984
-

Ziraat mühendisi, siyaset ve devlet adamı, milletvekili (D. 1919, Kars - Ö. 28 Haziran 1984). Yükseköğrenimini İsviçre'de yaparak yüksek ziraat mühendisi oldu. Şeker Şirketinde devlet hizmetine gir­erek bu kuruluşta zirai planlama uzmanı olarak çalıştı. Sonra bu görevinden ayrılarak 1965 genel seçimlerinde Adalet Partisi (AP) listesinden Konya Milletvekili seçildi (1965). Birinci Süleyman Demirel Hükümetinde getirildiği Tarım Bakanlığı görevini üç yıl sürdürdü.

Bahri Dağdaş, toprak reformu konusunun yaygın biçimde tartışıldığı bakanlık döneminde, toprak reformunu tarım reformuna dönüştü­rerek birinci görüşü savunanların karşısında yer aldı ve bu yönde bir de tasarı hazırlattı. Ancak bu tasarı­nın kanunlaşmasını sağlayamadı.

Dağdaş 1970'te AP’de mey­dana gelen bölünme sırasında, AP Genel Başkan Süleyman Demirel’e cephe alan diğer arkadaşlarıyla birlikte partiden ayrılarak Ferruh Bozbeyli’nin liderliğinde kurulan Demokratik Par­tinin kurucuları arasında yer aldı. 1973 seçimlerinde de bu parti­nin Kars Milletvekili seçilerek Parlamento’ya döndü. Konya’da uluslararası bir tarımsal araştırma merkezine adı verildi. Evli ve üç çocuk babasıydı.

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 4 (1974), Murat Palabıyık / Cumhuriyetten günümüze Tarım Bakanlığı ve Bakanlar (muratpalabiyikblogcu.com, 4.7.2013), Bahri Dağdaş (tbmm.gov.tr, 4.7.2013).

TÜRKİYE’NİN BUĞDAY TARIMINA DAMGA VURAN BAKAN

Buğday üretiminin 1960’lara kadar geçirdiği zor dönemler, dünyadaki teknolojik gelişmelerin takibi ve Türkiye’ye uyarlanmasıyla aşıldı. Bunda en büyük payın sahibi ise dönemin Tarım Bakanı Bahri Dağdaş’tan başkası değildi.

 

Türkiye 1960’lı yıllarda 100 milyon dekar civarında buğday ekim alanına sahipti. Yani bugünkünden 30 milyon dekara yakın daha fazla alanda üretim yapılıyordu. Ancak üretimden alınan verim günümüzdeki verimin çok çok altındaydı. Gerek o dönem ekilen buğday çeşitleri gerekse tüm dünyayı açlık tehlikesiyle karşı karşıya getiren pas hastalıkları bunda etkiliydi. Bu durum, üretilen buğdayın ihtiyacı karşılayamamasına neden oluyordu.

 

Nobel’e buğday etkisi

 

Türkiye’de hal böyleyken, dünyanın farklı bir noktasında buğdaya dair ümit verici birtakım gelişmeler yaşanıyordu. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası Asya kıtasında nüfus hızla artınca, o dönem ilkel yöntemlerle yetiştirilen buğdaylar ihtiyacın giderilmesini karşılayacak miktardan çok uzak kalmıştı.

 

Bu dönemde Dr. Norman Borlaug, Meksika Tarım Bakanlığı ile Rockfeller Vakfı tarafından buğday üzerinde yürütülen araştırmalarda görev aldı ve yüksek verimli buğday çeşitleri geliştirmeye başladı. Meksika’nın buğday üretimini 6 kat arttırmasını sağlayan bu buğdaylar, aynı zamanda Borlaug’a da Nobel Barış Ödülü kazandırdı.

 

İlk denemeler 1963’te

 

Yeşil Devrim olarak adlandırılan bu değişim rüzgarının etkileri kısa zamanda Türkiye’de de duyulmaya başladı. Çünkü buğdayda kendine yetemeyen Türkiye’de, bu konuda atılım yapılmak isteniyordu. Ne var ki bir kesim Borlaug tarafından geliştirilen çeşitleri Türkiye’ye getirip deneme yapmak isterken, diğer kesim buna şiddetle karşı çıkıyordu. Ancak 1963 yılında ilk kez çıkarılan Tohumculuk Kanunu ile birlikte Meksika buğdayları deneme amaçlı Türkiye’ye girmeyi başardı.

 

turkiye-nin-bugday-tarimina-damga-vuran-bakan1.jpg

 

Meksikalı çeşitleri ilk deneyenler araştırma enstitüleri oldu. 1965 yılında Tarım Bakanı olarak görev yapmaya başlayan Bahri Dağdaş ise uzun uğraşları sonucu Meksika buğdaylarının daha geniş alanlarda denenmesine ön ayak oldu. Böylece buğdaylar önder üreticilerin tarlalarında da deneme amaçlı ekilmeye başladı. Her iki denemeden de başarılı sonuçlar elde edilip, çeşitlerin özellikle Türkiye’nin sahil kuşağına uygun olduğu belirlenince; daha büyük çaplı ithalat yapma kararı alındı.

 

Buğdayda yeterlilik dönemi

 

Devletin üst kademelerinde çalışan bazı yönetici ve bürokratların karşı çıkışlarına rağmen, 1967 yılında Dağdaş’ın öncülüğünde buğday çeşidi ithalatı başladı. Böylece Meksika’dan LermaRojo-64, Süper x, Mayo-64, Nadodores 63, Sonora 63, Sonora 64, Penjamo 62; ABD’den Burt, Brevor, Gaines, Wanser, Warrior, Gage, Scout, Lancer, Nugaines ve Duruchamp ve Rusya’dan da Bezostaja-1, Mirenovskaya, Odeskaya ile Harkovskaya çeşitleri getirildi.

 

Verim üç katına çıktı

 

Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgesinin bir kısmında ekilmeye başlayan ithal buğdaylarla birlikte Türkiye’nin buğday verimi 1960’ların ikinci yarısında yüzde 12 artış gösterdi. Çünkü öncesinde ekilen Floransa buğdayı dekara 140-150 kg verim verirken, Meksika buğdaylarıyla 400-450 kg verime ulaşılıyordu. Bu sayede Türkiye kendi ihtiyacını karşılayabilecek kadar buğday üretmeyi başarmış oldu.

 

Türkiye’nin Yeşil Devrim’i

 

Yıllarca “tahıl ambarı” olarak anılan Anadolu toprakları, bir dönem buğdayda yaşadığı krizi teknolojik gelişmelere kulak vererek ve tarımdaki yeniliklere kapılarını açarak aşmayı başardı. Alınan olumlu sonuçlara rağmen tepkilerin dinmemesi noktasında ise, dönemin Tarım Bakanı Bahri Dağdaş’ın aldığı inisiyatif ve gösterdiği iradenin etkisi büyük oldu. Türkiye’de Yeşil Devrim’i gerçekleştirilen kişi olarak bilinen Dağdaş, bugün bile hâlâ pek çok kişi tarafından “Efsanevi Bakan” olarak nitelendiriliyor.

KAYNAK: Türkiye’nin buğday tarımına damga vuran bakan (tarlasera.com, 25.10.2017).

 

 

 

Yazar: HABER

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör