Yalçın Yusufoğlu

Ziraat Mühendisi, Gazeteci, Siyasetçi, Yazar

Doğum
00 Haziran, 1942
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji Bölümü
Burç

Ziraat mühendisi, siyasetçi, gazeteci-yazar. Haziran 1942’de Diyarbakır’da doğdu. Cumhuriyet ve Ziya Gökalp ilkokulları öğretmenlerinden Melahat Hanım ile Cumhuriyet İlkokulu Başöğretmeni Ali Bey'in oğullarıdır. ‘Hambeliler’ adıyla anılan ailenin evi -şimdi metrûk olan- Hoca Ahmet Mahallesi Hambeli Sokaktaydı. Halk tarafından “Ayni Minare” olarak da adlandırılan Hoca Ahmet Camiinin ve Cemil Paşa Konağının bulunduğu semt idari taksimatta bugün Ali Paşa Mahallesine dâhildir.

İlköğrenimini İnönü İlkokulunda, orta öğrenimini Ziya Gökalp Lisesinde yaptı. Liseyi bir değişim programından ABD’de tamamladı. 1964’te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji Bölümünü bitirdi. İki kardeşinden Nihal psikiyatr (Dr.);  Salih, Ziraat Mühendisi oldu.

Yalçın Yusufoğlu, Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin baraj projelerinde mühendislik jeofiziği alanında, Fırat (Atatürk), Manavgat Çayı (Oymapınar), Seyhan-Ceyhan (Kavşak), Yeşilırmak (Hasan Uğurlu), Kızılırmak (Yamula) nehirlerinde yapılması düşünülen baraj ve santrallerin ve Aliağa Rafinerisinin zemin etütlerinde çalıştı. Türkiye’de o zamana değin sadece maden ve petrol aramalarında kullanılan saha jeofiziğinden baraj, santral, büyük fabrika gibi inşaat mühendisliği hizmetlerinde yararlanılmasını başlatan ilk jeofizikçilerden oldu, o yıllarda meslekte de az bilinen bu konuda kurumca basılan telif ya da tercüme teorik ve pratik mesleki yayınları oldu.

Siyasal görüş olarak sosyalizmi benimseyerek 1964’te Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu, 1974’te Türkiye Sosyalist İşçi Partisi kurucuları arasında Genel Sekreter olarak yer aldı. Partinin başka partilerle birleşmek üzere kendisini feshettiği 1990’lı yıllarda Sosyalist Birlik Partisi, Birleşik Sosyalist Parti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi süreçlerine katıldı.

Haftalık Kitle ve aylık İlke dergilerindeki yazıları nedeniyle 1975’te bir yıl tutuklu kaldı, hakkında istenen 178 yıllık hapis cezasının 25.5 yılı dönemin 12 Eylül Sıkıyönetim Mahkemelerinde verildi, Askeri Yargıtay tarafından onaylandı. O yılları cezaevleri yerine Almanya ve Fransa’da geçirmeyi tercih etti, sosyalizm ve demokrasi için siyasi çalışmalarını o koşullar altında da sürdürdü, TCK 141-142. Maddelerin kaldırılmasından sonra yurda döndü. Yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca, Almanca bilen Yalçın Yusufoğlu; yaşamını ve çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

ESERLERİ:

TELİF: Sacco ve Vanzetti, Selimiye, Musa’dan Maradona’ya Kültürün Küreselleşmesi; Etnik Arındırma Politikaları: Tehcir, Tedip, Tenkil; Sinemanın Dünü.

ÇEVİRİ: Kızıl Kitap (Mao'dan), Gençlik Üzerine Yazılar (Lenin'den), Marksçı—Leninci Sosyalist Devrim Öğretisi, Marx'a 2000 Geç Marksist Perspektifler (Ronaldo Munck'tan).

KAYNAK: Yurt Ansiklopedisi (c.4, Anadolu Yayıncılık,1982), Kendisinden alınan bilgiler (Şubat 2013), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

  

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör