Orhan Kavuncu

Profesör, Milletvekili, Ziraat Mühendisi, Akademisyen, Bürokrat, Siyasetçi

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü

Ziraat mühendisi, akademisyen, profesör, bürokrat, siyaset adamı, milletvekili. 1949 yılında Adana'nın Bahçe ilçesinde doğdu. İlk. orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünden 1971 yılında mezun oldu.               

1972 yılında kazanarak Tarım Bakanlığı Buğday Araştırma Enstitüsü'nde çalışmaya başladı ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalında asistanlığa başladı. Aynı yerde  "Populasyonlann      Genetik     Yapılarından      Seleksiyonla Meydana Gelecek Değişmelerinin Çeşitli Et­kenlere   Bağlılığının   Simulasyon   Yöntemi   ile   Araş­tırılması'   konulu tezle  "doktor"   doktorasını 1977'de  tamamladı  1981-1982 arası Kanada'nın Alberta Üni­versitesinin Genetik bölümünde, burslu olarak Teorik Populasyon Ge­netiği konusunda çalışmalar yaptı. 1985 yılında Doçentlik kadrosuna atandı.

Orhan Kavuncu bugüne kadar, Genetik ve istatistik ile il­gili lisans ve lisansüstü seviyelerde çeşitli derslere girmiş, bi­limsel araştırmalarda bulunmuş, Tarım Bakanlığı ve üni­versitelerin çeşitli bölümleri tarafından yapılan araştırma projelerinin istatistik hesap ve yorumlarının bilgisayarda ya­pılmasında görev almıştır. Sahasında ders kitapları ile Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunmaktadır.

Aslen,  anne ve baba tarafından Türkistan'ın Nemengan vilayetinden olan Prof. Dr. Orhan Kavuncu, Türk dünyasıyla ilgili faaliyetlerde bulundu. Türk Ocaklarında görev alarak yanında, Türk Yurdu dergisine katkılarda bulundu.1993 - 1995 arası Ka­zakistan'daki Ahmed Yesevî Üniversitesi'nde rektör yar­dımcılığı yaptı. 22. dönem Adana Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.[

KAYNAK: Ertuğrul Yaman / Türkiye’deki Türk Dünyası (A. K. Bolaç – A. Esatoğlu ile, 1998), TBMM Albümü (tbmm.gov.tr,  13 Nisan 2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör