Fikrettin Şahin

Ziraat Profesörü, Mucit, Ziraat Mühendisi, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Ziraat Profesörü, akademisyen, mucit. 1968’de Erzurum’da doğdu. 1989’de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden Fakülte Birincisi olarak mezun oldu. 1994’de The Ohio State University, College of Food, Agricultural and Enviromental Sciences, Department of Plant Pathology’nden yüksek lisans ve 1997’de Doktora derecesini aldı.

1997-1998’de The Western Ontario University/Agri-Food CANADA, London, KANADA’da Klinik Mikrobiyoloji de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1999 da Atatürk Üniversitesinde Yrd. Doç. olarak göreve başladı. 2000’de Doçent ve 2005 yılında Profesör unvanını aldı.

Dr. Şahin’ın şimdiye kadar yürüttüğü bilimsel araştırmalar kapsamında 340 bilimsel makale, 380 bildiri, 21 kitap bölümü ve 6 adet kitap yazarlığı ve 100'den fazla patent başvurusu bulunmaktadır.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin, klinik, gıda, çevre ve bitki orijininli mikroorganizmaların moleküler tanısı ve karekterizasyonu ve endüstriyel kullanımı olan biyolojik formülasyonların geliştirilmesi, antimikrobiyal malzeme geliştirilmesi ve üretimi, kök hücre, gen tedavi ve kanser konusunda bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin akademik hayatı boyunca yaptığı bilimsel çalışmalar nedeniyle ulusal ve uluslararası kurumlar tarafında çeşitli ödüllere laik görülmüştür. Bu ödüllerden bazıları; 6 adet İnovasyon Patent Madalyası (1 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz, 1 En iyi Ulusal Patent ödülü), Yeditepe Üniversitesi En Başarılı Bilim İnsanı Ödülü (2012-2016), Uluslararası Alumni Ödülü, ABD (2007); TÜBİTAK Teşvik Ödülü, (2005); Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Seçkin Bilim İnsanı Ödülü, (2004); The Raymond G. Grogan Travel Award, ABD (1997); C. C. Allison Award, ABD, (1997); Dorothy Brickman Leadership Award, ABD (1996).

Prof. Dr. Fikrettin Şahin halen Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı, Biyoteknoloji Enstitü Müdürü, Ar-Ge ve Analiz Merkez Laboratuvarları Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Fikrettin Şahin 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademi (TÜBA) Asli üyesi, 2013 yılında TÜBA Konsey üyesi ve 2015 yılında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi (TÜSEB) seçilmiştir.

 

ÖDÜLLERİ:

 

2019- İlim Yayma Büyük Ödülü

2014- Yeditepe University, Academic Evaluation First Prize

2013- Yeditepe University, Academic Evaluation First Prize

2007- International Alumni Award, College of Food, Agricultural and Environmental Sciences Alumni Society Board, The Ohio State University, USA

2005- Junior Science Award, The Scientific and Technological Research Council of Turkey.

2004- Distinguished Young Scientist Award, The Turkish Academy of Sciences, Turkey

2003- Distinguished Scientist Award, Department of Plant Pathology, Atatürk University, Turkey.

1997- The Raymond  G. Grogan Travel Award, The American Phytopathological Society, USA.

1997- C. C. Allison Award, Department of Plant Pathology, The Ohio State University, USA.

1996- Dorothy Brickman  Leadership Award, Office of International Student Office,  The Ohio State University, USA.

1994-1997- Ph.D. Scholarship, Ataturk University, Turkey

 

1992- 1994- M.S. Scholarship, Atatürk University, Turkey

 

KAYNAKÇA: İlim Yayma Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Şahin’den yerli ilaç projesi (bik.gov.tr, trthaber.com, 24 Aralık 2019), Özgeçmiş (test.softory.com.tr, 24 Aralık 2019), Fikrettin Şahin | Türkiye Bilimler Akademisi (tuba.gov.tr, 24 Aralık 2019).

 

 

 

BİLİMSEL YAYINLAR - ESERLER

Rizvanov A.A., Yalvaç M.E., Shafigullina A.K., Salafutdinov I.I., Blatt N.L., Sahin F., Kiyasov A.P., Palotás A. Interaction and self-organization of human mesenchymal stem cells and neuro-blastoma SH-SY5Y cells under co-culture conditions: a novel system for modeling cancer cell micro-environment. Current Cancer Drug Targets. 2010. (Under review).

Altas, M., Bayrak, OF., Cerci, A., Isık, N., Celik, M., Culha, M., Sahin, F., Elmacı, I. 2010. Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion gene polymorphism in patients with familial multiple cerebral cavernous malformations. Journal of Clinical Neuroscience xxx: (In press).

Adiguzel, A., Inan, K., Sahin, F., Ozbek, T., Gulluce, M., Beldüz, A.O., 2010. Molecular Diversity of Thermophilic Bacteria Isolated From Erzurum City Pasinler Town Hot Spring.. Turkish Journal of Biology .

Adiguzel, A., Agar, G., Baris, O., Güllüce, M., Sahin, F., Sengul, M., 2010. Phenotypic and genetic diversity among Astragalus species growing in Eastern Anatolia region of Turkey. Bangladesh Journal of Botany (In press).

Altaş, M., Bayrak, OF., Ayan, E., Bolukbası, F., Sılav, G., Coskun, KK., Çulha, M., Sahin, F., Sevli, S., Elmacı. I. 2010. The effect of polymorphisms in the promoter region of the MMP-1 gene on the occurrence and invasiveness of hypophyseal adenoma. Experımental Research (In press).

Mete, E., Ozelgul, C., Kazaz, C., Yurdakul, D., Sahin, F., Gul HI. 2010. Synthesis and Antifungal Activity of 1-Aryl-3-phenethylamino-1-propanone Hydrochlorides and 3-Aroyl-4-aryl-1-phenethyl-4-piperidinols. Arch. Pharm. Chem. Life Sci. 343: 291-300.

Cam D., Keseroğlu, K., Kahraman , M., Sahin, F., Culha M. 2010. Multiplex identification of bacteria in bacterial mixtures with surface-enhanced Raman scattering. J. Raman Spectroscopy 41: 481-489.

Turkekul I, Yilmaz N, Sahin F, Bayrak, OF. 2010. Fatty Acid Composition of Six Mushroom Samples of Black Sea Region of Turkey. Asian Journal of Chemistry 22: (2) 1479-1486.

 Yalvac, M.E., Ramazanoglu, M., Rizvanov, A.A., Sahin, F., Bayrak, O.F., Salli, U., Palotas, A., Kose, G.T., 2009. Isolation and characterization of stem cells derived from human third molar tooth germs of young adults: implications in neo-vascularization, osteo-, adipo- and neuro-genesis. Pharmacogenomics Journal. 10:105-113.

 Adiguzel, A., Ogutcu, H., Baris, O., Karadayi, M., Gulluce, M., Sahin, F. 2010. Genetic diversity of Rhizobium strains isolated from wild vetch collected from high altitudes in Erzurum-Turkey. Romanian Biotechnological Letters, 15 (1): 5017-5024.

Yalvac ME, Ramazanoglu M, Tekguc M, Bayrak OF, Shafigullina AK, Salafutdinov II, Blatt NL., Kiyasov AP., Sahin F., Palotas A., Rizvanov AA. 2010. Human Tooth Germ Stem Cells Preserve Neuro-Protective Effects after Long-Term Cryo-Preservation. Current Neurovascular Research, 7: (1) 49-58.

 Çıkla, P., Ş. Küçükgüzel, G., Küçükgüzel, İ., Rollas, S., Clercq, E., Pannecouque, C., Andrei, G., Snoeck, R., Şahin, F., Bayrak, ÖF. 2010. Synthesis and evaluation of antiviral, antitubercular and anticancer activities of some novel thioureas derived from 4-aminobenzohydrazide hydrazones. Marmara Pharmaceutical Journal 14: 13-20.

Tatar, E., Küçükgüzel, I., Küçükgüzel, SG., Yılmaz-Demircan, F., De Clercq, E., Andrei, G., Snoeck, R., Pannecouque, C., Şahin, F., Bayrak, OF. 2010. Synthesis, Anti-Tuberculosis and Antiviral Activity of Novel 2-isonicotinoylhydrazono-5-arylidene-4-thiazolidinones. International Journal of Drug Design and Discovery 1(1):19-32.

Kesmen, Z., Yetim, H., Şahin, F. 2010. Identification of Different Meat Species Used In Sucuk Production By PCR Assay, Gıda Dergisi, 35 (2), s: 81-87.

Colak, KM., Keles, A., Bayrak, OF., Koseoglu, M., Sahin, F. 2009. Study of cytotoxicity of six root canal sealing dental materials. Materıals Research Innovatıons 13 (4) 415-420. ,

Cakmakci, R., Erat, M., Oral, B., Erdogan, U., Sahin F. 2009. Enzyme activities and growth promotion of spinach by indole-3-acetic acid-producing rhizobacteria. J. Horticultural Science and Biotechnology 84 (4):375-380.

Kotan R., Şahin F., Görmez A. 2009. Nutritional Similarity in Carbon Source Utilization of Erwinia amylovora and Its Potential Biocontrol Agents. Journal of Turkish Phytopathology. 33 (1-3): 25-38.

 Adiguzel, A., Ozkan, H., Barıs, O, Inan, K., Gulluce, M., Sahin, F. 2009. Identification and characterization of thermophilic bacteria isolated from hot spring in Turkey. Journal of Microbiological Methods. 79: 321-328.

Kanbak, SA., Koksal, M., Sahin, F., Erol, DD. 2009. Synthesis of new 4(1H)-pyridinone derivatatives and their antibacterial activity. Revista De Chimie 60 (9): 888-892.

Karsavuran, Y., Zeybekoğlu, Ü., Şahin, F., Saygılı, H., Özdemir, N. 2009. Bursa ili sanayi domatesi üretim alanlarında görülen Auchenorrhyncha (Homoptera) türleri üzerine araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 46 (2): 117-122.

Yalvac, M.E., Rizvanov, A.A., Kilic, E., Sahin, F., Mukhamedyarov, M.A., Islamov, R.R., Palotas, A., 2009. Potential Role of Dental Stem Cells in the Cellular Therapy of Cerebral Ischemia. Current Pharmaceutical Design. 15, 3908-3916.

 Sayın., İ., Kahraman, M., Sahin F., Yurdakul, D., and Culha, M. 2009. Characterization of Yeast Using Surface-Enhanced Raman Scattering. Applied Spectroscopy 63 (11): 1276-1282.

Ağar G, Adigüzel A, Barış, Ö., Bozari S, Güllüce M, Şengül M, Şahin F. 2009. Phenotypic and genetic variation Astragalus species growing in Eastern Anatolia region of Turkey. Romanian Biotechnological Letters, 14: 2, 4267-4274.

Öğütçü, H., Adıgüzel, A., Güllüce, M., Karadayı, M., Şahin, F. 2009. Moleculer characterization of Rhizobium strains isolated from wild chickpeas collected from high altitudes in Erzurum, Romanian Biotechnological Letters, 14 (2) 4294-4300.

Özbek, T. Güllüce, M., Adıgüzel, A., Özkan, H., Şahin, F., Orhan, F. 2009. Antimutagenic Activity of the Methanol Extract of Helichrysum plicatum ssp. plicatum. Asian Journal of Chemistry, 21 (4) 2705-2710.

Sunar S, Yildırim N., Aksakal O., Ağar G., Güllüce M, Şahin F. 2009. Genetic diversity and relationships detected by FAME and RAPD analysis among Thymus species growing in Eastern Anatolia Region of Turkey. Romanian Biotechnological Letters, 14 (2) 4314-4319.

Adıgüzel, A., Sökmen, M., Özkan, H., Ağar, G., Güllüce, M., Şahin, F. 2009. In vitro antimicrobial and antioxidant activities of methanol and hexane extract of Astragalus species growing in Eastern Anatolia Region of Turkey. Turkish Journal of Biyology 33 (1) 65-71.

Özbek, T., Güllüce, M., Agar, G., Adiguzel, A., Baris, Ö., Özkan H., Sahin, F. 2009. Antimutagenic activities of methanol extracts of some endemic Astragalus species. Asian J. Chem., Vol. 21, 451-458.

Adiguzel, A., Ozer, H., Sokmen, M., Gulluce, M., Sokmen, A., Kilic, H., Sahin, F., Baris, O. 2009. Antimicrobial and Antioxidant Activity of the Essential Oil and Methanol Extract of Nepeta cataria. Polish Journal of Microbiology, 58(1), 69-76.

Savas, S., Adiguzel, A., Inan, K., Ozkan, H., Gulluce, M., Sahin, F., 2009. Molecular Characterization of Thermophilic Bacteria Isolated From Van City Ercis Town Hasanabdal Hot Spring. Romanian Biotechnological Letters, 14(3), 4445-4454.

Kotan R., Karagöz, K., Şahin F. 2009. Erwinia amylovora Strainlerinin Streptomisin Sülfata Karşı Duyarlılıkları ve Strainlerin Yağ Asidi Metil Esterleri ile Antibiyotiğe Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak.Dergisi 40 (1), 1-7.

 Bayrak, OF., Aydemir, E., Sahin F. 2009. Retinoic acid induced chordomas as a model of differential therapy. Saudi Med. J. 30 (9): 447-448.

Aysan Y., Mirik, M, Sahin, F. 2009. First report of bacterial leaf spot caused by Pseudomonas cichorii on Schefflera arboricola in Turkey. Plant Disease 93: 848.

Karakuş, S., Küçükgüzel, ŞG., Küçükgüzel, İ., De Clercq, E., Pannecouque, C., Andrei, G., Snoeck, R., Şahin, F., Bayrak, ÖF. 2009. Synthesis, antiviral and anticancer activity of some novel thioureas derived from N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)-methanesulfonamide. European Journal of Medicinal Chemistry 44:3591-3595.

Korachi, K., Turan, Z., Şentürk, K., Sahin, F., Aslan, N. 2009. An investigation into the biocidal effect of high voltage AC/DC atmospheric corona discharges on bacteria, yeasts, fungi and algae. Journal of Electrostatics, 67:678-685.

Kotan, R., Sahin, F., Demirci, E., Eken, C. 2009. Biological Control of the potato dry rot caused by Fusarium species using PGPR strains. Biological Control 50:194-108.

Zhdanov R, Arslan A, Sahin F . 2009. Targeting Gene Delivery In Gene Cell and Stem Cell Therapy. IUBMB LIFE, 61 ( 3) 310-311.

Kesmen Z., Güllüce A., Sahin F., Yetim H. 2009. Identification of Meat Species by TaqMan-Based Real-Time Pcr Assay. Meat Science 82: 444-449.

Yalvac ME., Ramazanoğlu, M., Gumru, OZ., Sahin F., Palotas, A., Rizvanov, AA. 2009. Comparison and optimization of transfection of human dental follicle cells, a novel source of stem cells with different chemical methods and electro-poration. Neurochem Res. 34:1272-1277.

Özbek, T., Güllüce, M., Agar, G., Adıgüzel, A., Özkan, H., Şahin, F., Barış, Ö. 2008. Investigation of the antimutagenic effects of methanol extract of Astragalus species growing in Eastern Anatolia region of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 17:(12a), 2052-2058.

Özbek, T. Güllüce, M., Şahin, F., Özkan, H., Sevsay, S., Barış, Ö. 2008. Investigation of the antimutagenic potentials of the methanol extract of Origanum vulgare ssp. vulgare in the Eastern Anatolia region of Turkey. Turkish Journal of Biology, 32:271-271.

Tatar, E., Küçükgüzel, İ., De Clercq, E., Şahin F., Güllüce, M. 2008. Synthesis, characterization and screening of antimicrobial, antituberculosis, antiviral and anticancer activity of novel 1,3-thiazolidine-4-ones derived from 1-[2-(benzoylamino)-4-(methylthio)butyryl]-4-alkyl/arylalkyl thiosemicarbazides. Arkivoc. 14: 191-210.

Çulha, M., Adıgüzel, A., Yazıcı, MM., Kahraman, M. Şahin, F., Güllüce, M. 2008. Characterization of thermophilic bacteria using surface-enhanced raman scattering, Applied Spectroscopy 62 (11):1226-1232.

Öğütçü, H., Sökmen, A., Sökmen, M., Polissiou, M., Serkedjieva, J., Daferera, D., Şahin, F., Barış, Ö., Güllüce, M. 2008. Bioactivities of various extracts and essential oils of Salvia limbata C.A. Mey and Salvia sclarea L. Turkish Journal of Biology 32: 181-192.

Elkoca E, Kantar F, Sahin F. 2008. Influence of nitrogen fixing and phosphorus solubilizing bacteria on the nodulation, plant growth, and yield of chickpea, JOURNAL OF PLANT NUTRITION 31 (1) 157-171.

Turker M., Battal P., Agar G., Gulluce M., Sahin F., Erez ME., Yildirim N. 2008. Allelopathic effects of plants extracts on physiological and cytological processes during maize seed germination. ALLELOPATHY JOURNAL 21: (2) 273-286.

Dikbas N., Kotan R., Dadasoglu, F., Sahin F. 2008. Control of Aspergillus flavus with essential oil and methanol extract of Satureja hortensis. International Journal of Food Microbiology. 124:179-182.

 Kahraman, M., Yazıcı, MM., Sahin, F., Culha, M.. 2008. Convective Assembly of bacteria for surface-enhanced raman scattering. Langmuir 24 (3), 894-901.

 Mirik, M., Selcuk, F., Aysan, Y., Şahin, F. 2008. First outbreak bacterial black rot on cabbage, broccoli and brussel sprouts caused by Xanthomonas campestris pv. campestris in the Mediterrenean region of Turkey. Plant Disease 92:176.

Agar, G., Adiguzel, A., Baris, O., Güllüce, M., Sahin, F. 2008. Phenotypic and genetic variation among some Salvia species grown in eastern Anatolia region of Turkey. Asian Journal of Chemistry 20 (5): 3935-3944.

Güllüce, M., Sökmen, M., Ağar, G., Adıgüzel, A., Barış, Ö., Şahin, F. 2008. Antimicrobial and Antioxidant Activities of Methanol and Hexane Extract of Some Endemic Astragalus Species. Asian Journal of Chemistry 20 (3). 2125-2132.

Kesmen, Z., Sahin, F., Yetim H. 2007. PCR assay for the identification of animal species in cooked sausages. Meat Science 77: 649-653.

Gercekcioglu, R., Yılmaz, N., Bayrak, OF., Şahin F. 2007. Variation in Fatty acid composition of Tulameen Red raspverry seed oil by the application of nitrogen fertilizers and organic manure. International Journal of Natural and Engineering Sciences 1 (2):59-64.

Turan M. Ataoğlu N. Sahin F. 2007. Effect of Bacillus FS-3 on growth of tomato (Lycopersicon esculentum L.) plants and availability of phosphorus in soil. Plant Soil and Environment 53 (2) 58-64).

Kesmen, Z., Sahin, F., Yetim H. 2007. PCR assay for the identification of animal species in cooked sausages. Meat Science 77: 649-653.

Yalvac, ME., Bayrak, OF., Kose, GT., and Sahin F. 2007. Neuron-like cells derived from human cervical cancer HeLa cells, Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd, International Journal of Immunogenetics 34, 283–312.

Pırlak, L., Turan, M., Şahin, F., Eşitken, A. 2007. Floral and foliar application of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) to apples increases yield, growth, and nutrient element contents of leaves. Journal of Sustainable Agriculture, 30 (4) 145-155.

Kahraman, M., Yazıcı, MM., Sahin, F., Culha, M. 2007. Experimental Parameters Influencing Surface-Enhanced Raman Scattering of Bacteria” Journal of Biomedical Optics 12(5) 1-6.

Kahraman, M., Yazıcı, MM., Sahin, F., Bayrak, OF. Topcu, E., Culha, M.. 2007. Towards Single Microorganism Detection using Surface-enhanced Raman Spectroscopy, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 87 (10-11), 763-770, 2007.

Karlıdag H., Eşitken, A., Turan M., Şahin F. 2007. Effect of root inoculation of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield growth and nutrient contents of leaves of apple. Scientia Horticulturea 114: 16-20.

Kahraman, M., Yazıcı, MM., Sahin, F., Bayrak, OF., Culha, M.. 2007. Reproducible surface-enhanced raman scattering spectra of bacteria on aggregated silver nanoparticles. Applied Spectroscopy 61 (5), 479-485.

Kahraman, M., Yazıcı, MM., Sahin, F., Bayrak, OF., Topcu, E., Culha, M.. 2007. Towards single microorganism detection using surface-enhanced spectroscopy. Int. J. Environ. Anal. Chem. 87 (10-11) 763-770.

Orhan, E., Eşitken, A., Ercisli, S., Sahin, F. 2007. Effects of indole 3-butyric acid (IBA), bacteria and radicle tip-cutting on lateral root induction in Pistacia vera. Journal of Horticultural Science & Biotechnology 82 (1): 2-4.

Ornek, H., Aysan, Y., Mirik, M., Sahin, F. 2007. First report of bacterial leaf spot caused by Xanthomonas axonopodis pv. begoniae, on begonia in Turkey. Plant Pathology, 56, 347.

Küçükgüzel, G., Küçükgüzel, I., Tatar, E., Rollas, S., Sahin, F., Güllüce, M., De Clercq, E., Kabasakal, L. 2007. Synthesis of some novel heterocyclic compounds derived from diflunisal hydrazide as potential anti-infective and anti-inflammatory agents. European Journal of Medicinal Chemistry 42 (7): 893-90

 Özmen, I., Nazıroğlu, M., Alici, HA., Şahin, F., Cengiz, M., Eren I. 2007. Spinal morphine administration reduces the fatty acid contents in spinal cord and brain in rabbits due to oxidative stres. Neurochemical Research 32 (1):19-25.

Özer, H., Sökmen, M., Güllüce, M., Adiguzel, A., Sahin, F., Sökmen, A., Kılıç, H., Baris, O. 2007. Chemical composition and antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and methanol extract of Hippomarathum microcarpum (Bieb.) from Turkey. Journal of Agricultural and Food Chemistry 55 (3): 937-942.

Aslantaş, R., Çakmakçı, R., Şahin F. 2007. Effect of plant growth promoting rhizobacteria on young apple trees growth and fruit yield under orchard conditions. Scientia Horticulture 111: 371-377.

 Gul H.I., Yerdelen K.O., Gul M., Das U., Pandit B., Li P., Secen H., Sahin F. 2007. Synthesis of 4 -Hydroxy-3 -piperidinomethylchalcone Derivatives and Their Cytotoxicity Against PC-3 Cell Lines. Archiv der Pharmazie 340 (4): 195-201.

Güllüce, M., Şahin F., Sökmen, M., Özer, H., Daferera, D., Sökmen, A., Polissiou, M, Adıgüzel, A., Ozkan, H. 2007. Antimicrobial and antioxidant properties of the essential oil and methanol extract from Mentha longifolia L. ssp. longifolia. Food Chemistry 103:1449-1456.

Canbolat M.Y, Barik K., Çakmakçı R. and Şahin, F. 2006. Effects of mineral and bio-fertilizers on barley growth in compacted soil. Acta Agriculturea Scandinavica Section B, Plant Soil Science 56, 324-332.

 Agar, G., Baris, O., Adıgüzel, A., Güllüce, M., Sahin,F, Ozer, H. 2006. Evaluation of genetic variation among Salvia species grown in eastern Anatolia region of Turkey. Bulletin of Pure and Applied Sciences 24B, 37-43.

Güllüce, M., Özer, H., Baris, O., Daferera, D., Sahin, F, Moschos, P. 2006. Chemical composition of the essential oil of Salvia aethiopis L. Turkish Journal of Biology 30, 231-233.

Baris, O., Güllüce, M., Sahin,F, Özer, H., Kılıç, H., Özkan, H., Sökmen, M., Özbek, T. 2006. Biological activities of the essential oil and methanol extract of Achillea Biebersteinii Afan. (Asteraceae), Turkish Journal of Biology. 30, 65-73.

Turan M, Ataoglu N, and Sahin F. 2006. Evaluation of the capacity of phosphate solubilizing bacteria and fungi on different forms of phosphorus in liquid culture. Journal of Sustainable Agriculture 28 (3): 99-108.

Orhan, E., Ercişli, S., Eşitken A., Turan, M and Şahin, F. 2006. Effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield, growth and nutrient contents in organically growing raspberry. Scientia Horticulturae 111, 38-43.

Eşitken A., Pırlak, L., Turan, M. and Şahin, F. 2006. Effects of floral and foliar application of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield, growth and nutrition of sweet cherry. Scientia Horticulturae 110: 324-327.

Orhan, E., Ercişli, S., Eşitken, A. and Şahin, F. 2006. Lateral root induction by bacteria, radicle cut off and IBA treatments of almond cv. 'Texas' and 'Nonpareil' seedlings". Sodininkyste ir darzininkyste, 25 (3), 71-76.

Agar, G., Baris, O., Adıgüzel, A., Sengul, M., Güllüce, M., Sahin, F. and Bayrak, OF. 2006. FAME and RAPD analysis of Vicia taxa from eastern Anatolia, Turkey. Ann. Bot. Fennici. 43, 241-249.

Mirik, M., Aysan, Y., and Sahin, F. 2006. Occurrence of bacterial fruit blotch of watermelon caused by Acidovorax avenae subsp. citrulli in the eastern Mediterranean region of Turkey. Plant Disease 90:829.

Özer, H., Kılınc, H., Güllüce, M., and Şahin, F., 2006. Essential oil composition of Tanacetum sorbifolium (Boiss) Grierson from Turkey. Flavour and Fragrance 21 (3), 543-545.

Altındağ, M., M. Şahin, A. Eşitken, S. Ercişli, M. Güleryüz, M.F. Dönmez, F. Şahin, 2006. Biological control of brown rot (Moniliana laxa Ehr.) on apricot (Prunus armeniaca L. cv. Hacıhaliloğlu) by Bacillus, Burkholdria, and Pseudomonas application under in vitro and in vivo conditions. Biologial Control, 38, 369-372.

Özer, H., Sökmen, M., Güllüce, M., Adıgüzel, A., Kılınc, H., Şahin, F., Sökmen, A., and Barış, Ö. 2006. In-vitro antimicrobial and antioxidant activities of essential oil and methanol extracts of Hyssopus officinalis L. subsp. angustifolius. Italian Journal Food Science 18:73-83. v84.

Küçükgüzel, S.G., Kocatepe, A., Clercq, E.de., Şahin, F., and Güllüce, M. 2006. Synthesis and biological activity of 4-thiazolidinones, thiosemicarbazides derived from diflunisal hydrazide. European Journal of Medicinal Chemistry 41: 353-359.

Adıgüzel, A., Agar, G., Baris, O., Güllüce, M., Sahin, F. and Sengul, M. 2006. RAPD and FAME analysis of Astragalus species growing in eastern Anatolia region of Turkey. Biochemical Systematic and Ecology 34: 424-432.

Güllüce, M., Aslan. A., Sökmen, M., Şahin, F., Sökmen, A., Adıgüzel, A., Ağar, G. and Sökmen, A. 2006. Screening the antioxidant and antimicrobial properties of the lichens Parmelia saxatilis, Platismatia glauca, Ramalina pollinaria, Ramalina polymorpha and Umbilicaria nylanderiana. Phytomedicine 13:515-521.

Uslu, C., Karasen, M., Sahin, F., Taysi, S, and Akcay, F. 2006. Effects of aqueous extracts of Ecballium elaterium Rich, in the rabit model of rhinosinusitis. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 70: 515-518.

Çakmakçı, R., Dönmez, F., Aydın, A. and Şahin, F. 2006. Growth promotion of plants by plant growth-promoting rhizobacteria under greenhouse and two different field conditions. Soil Biology and Biochemistry 38: 1482-1487.

Kotan, R., Şahin, F. and Ala, A. 2006. Identification and pathogenicity of bacteria isolated from pome fruit trees in the eastern Anatolia region of Turkey. Journal of Plant Diseases and Protection 113: 8-13.

Canpolat, MY., Bilen, S., Cakmakcı, R., Sahin, F., and Aydın, A. 2006. Effect of plant promoting bacteria and soil compaction on barley seedling growth, nutrient uptake, soil properties and rhizosphere microflora. Biology and Fertility of Soils 42:352-357.

Çalmaşur, Ö., Aslan,İ., and Şahin, F. 2006. Insecticidal and acaricidal effect of three Lamiaceae plant essential oils against Tetranychus urticae Koch and Bemisia tabaci Genn. Industrial Crop and Product 23: 140-146.

Aslan, A., Güllüce, M., Sökmen, M., Adıgüzel, A., Sahin, F. and Özer, H. 2006. Antioxidant and antimicrobial properties of the lichens Cladonia foliacea, Dermatocarpon miniatum, Everinia divaricata, Evernia prunastri and Neofuscella pulla. Pharmaceutical Biology 44: 247-252.

Şengül M., Öğütcü, H., Adıgüzel, A., Şahin, F., Kara, A.A., Karaman, I, Güllüce, M., 2005. Antimicrobial Effects of Verbascum georgicum Bentham Extract. Turkish Journal of Biology 29: 105-110.

 Adıgüzel, A., Güllüce, M., Şengül, M., Öğütcü, H., Şahin, F., 2005. Antimicrobial Effects of Ocimum basilicum (Labiatae) Extract. Turkish Journal of Biology 29:155-160 .

Gul, HI., Sahin, F., Gul, M., Ozturk, S., and Yerdelen, KO. 2005. Evaluation of antimicrobial activities of several mannich bases and their derivatives. Archiv der Pharmazie 338:335-338.

Aldahmani, JH., Abbasi, P.A., Sahin, F., Hoitink, HAJ and Miller, SA. 2005. Reduction of bacterial leaf spot severity on radish, lettuce, and tomato plants grown in compost-amended potting mixes in the grenhouse. Canadian Journal of Plant Pathology 27: 186-193.

Khoodoo, MHR., F. Sahin, F and Jaufeerally-Fakim, Y. 2005. Sensitive Detection of Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae on Anthurium andreanum by Immunocapture-PCR (IC-PCR) Using Primers Designed from Specifically Characterized Amplified Regions (SCAR) of the blight pathogen. European Journal of Plant Pathology 112:379-390.

Khoodoo, MHR., Sahin, F., Donmez, MF. and Jaufeerally-Fakim, Y. 2005. Molecular characterisation of Xanthomonas strains isolated from aroids in Mauritius. Systematic and Applied Microbiology 28: 366-380.

Yaman, M., Aslan, İ., Çalmaşur, Ö., Şahin, F., 2005. Two bacterial pathogens of Heliothis armigera (Lepidoptera: Noctuidae). Proc. Entomol. Soc. Wash., 107 (3): 623-626.

Salantur, A., Ozturk, A., Akyten, S., Sahin, F. and Donmez M.F. 2005. Effect of inoculation with non-indigenous and indigenous rhizobacteria of Erzurum (Turkey) origin on growth and yield of spring barley. Plant and Soil 275:147-156.

Sahin, U., Anapali, O., Donmez, MF., Sahin, F. 2005. Biological treatment of clogged emitters in drip irrigation system. Journal of Environmental Management 76:338-341.

Köse, C., Güleryüz, M., Demirtaş, İ., and Şahin, F. 2005. Effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on graft union of grapevine. Journal of Sustainable Agriculture 26: 139-147.

Aslan, I., Calmaşur, Ö., Sahin, F., Çağlar, Ö. 2005. Insecticidal effect of essential plant oils against Ephestia kuehniella (Zell), Lasioderma serricorne (F) and Sitophilus granarius (L). Journal of Plant Disease and Protection 112 (2) (In press).

Mirik, M., Baloglu, S., Aysan, Y., Çetinkaya-Yıldız, R., Kusek, M., Sahin, F. 2005. First outbreak and occurrence of citrus blast disease, caused by Pseudomonas syringae pv. syringae, on orange and mandarin trees in Turkey. Plant Pathology 54:238.

Aysan, Y., Sahin, F., Cetinkaya-Yildiz, R., Mirik, M. and Yucel, Y. 2005. Occurrence and primer inoculum source of bacterial stem rot caused by Erwinia species on tomato in eastern Mediterranean region of Turkey. Journal of Plant Disease and Protection 112 (1): 42-51.

 Çiçek, Y., Özmen, İ., Şahin F. 2005. Content and composition of fatty acids in normal and inflamed gingival tissues. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 72:147-151.

Aslan, I., Coruh, S., Ozbek, H., Yaman, M., and Sahin, F. 2005. Brevibacillus agri, a pathogenic bacterium of Malacosoma neustria (Lepidoptera: Lasiocampidae) Fresenius Enviromental Bulletin 14: 98-100.

Yıldırım, E., Kestek, M., Calmasur, O., Aslan, I., and Sahin, F. 2005. The effects of essential oils from eight plant species on two pests of stored product insects. Fresenius Enviromental Bulletin 14: 23-27.

 Özer, H., Şahin, F., Güllüce, M., Agar, G., and Kılınc, H. 2005. Essential oil composition of Hyssopus officinalis L. subsp. angustifolius (Bieb) Arcangeli from Turkey. Flavour and Fragrance Journal 20:42-44.

Sökmen M., Serkedjieva, J., Daferera, D., Güllüce M., Polissiou, M., Tepe, B., Akbulut, H.A., Şahin, F., and Sökmen, A. 2004. In vitro antioxidant, antimicrobial and antiviral activities of the essential oils and various extracts from herbal parts and callus cultures of Origanum acutidens. J. Agric. Food Chem. 52: 3309-3312

Saygılı, H., Aysan, Y., Sahin, F., Ustün, N. and Mirik, M. 2004. Occurrence of pith necrosis caused by Pseudomonas fluorescens on tomato plants in Turkey. Plant Pathology 53 (6): 803-803.

Şahin F., Çakmakcı, R., and Kantar, F. 2004. Sugar beet and barley yields in relation to inoculation with N2-fixing and phosphate solubilizing bacteria. Plant and Soil. 265:123-129.

Yildiz, N., Aysan, Y. Sahin, F. and Cinar, O. 2004. Potential inoculum sources of tomato stem and pith necrosis caused by Pseudomonas viridiflava in the eastern Mediterranean region of Turkey. Journal of Plant Diseases and Protection 111 (4) 380-387.

Mirik, M., Aysan, Y., Cetinkaya-Yildiz, R., Sahin, F. and Saygılı, H. 2004. Watermelon as a new host of Pseudomonas viridiflava, causal agent of leaf and stem necrosis, discovered in Turkey. Plant Disease 88 (8) 907.

Cetinkaya-Yildiz, R., Mirik, M., Aysan, Y., Kusek, M. and Sahin, F. 2004. An Outbreak of bacterial stem rot of Dieffenbachia amoena caused by Erwinia carotovora subsp. carotovora in the eastern Mediterranean region of Turkey. Plant Disease 88 (3) 310.

 Güllüce, M., Sökmen, M., Şahin, F., Sökmen, A., Adıgüzel, A., and Özer, H. 2004. Biological activities of the essential oils and methanol extract of Micromeria fructicosa (L) Druce subsp. serpyllifolia (Bieb) P. H. Davis plants in eastern Anatolia region of Turkey. Journal of Science, Food and Agriculture 84: 735-741.

 Özmen, İ., Alıcı, H.A., Şahin F., and Cesur, M. 2004. The fatty acid content and composition of rabbit spinal cord and brain of rabbit receving intrathecal ketamine. The Pain Clinic 16 :299-305.

Aslan, İ., Ozbek, H., Çalmaşur, O., and Şahin, F. 2004. Toxicity of essential oil vapours to two greenhouse pests. Industrial Crops and Products 19:167-173.

Sökmen, A., Güllüce, M., Akpulat, H.A., Bektaş, T., Sökmen, M. and Şahin, F., 2004. The in vitro antimicrobial and antioxidant activities of the essential oils and methanol extracts of endemic Thymus spathulifolius. Food Control 15: 627-635.

Şahin, F., Güllüce, M., Sökmen, A., Sökmen, M., Polissiou, M., Agar, G., and Özer, H. 2004. Biological activities of the essential oils and methanol extract of Origanum vulgare ssp. vulgare in the Eastern Anatolia region of Turkey. Food Control 15: 549-557.

Ercişli, S., Eşitken, A., and Şahin F. 2004. Application of exogenous IBA and inoculation with Agrobacterium rubi stimulate adventitious root formation among stem cuttings of two rose hip genotypes. HortScience 39:533-534.

 Güllüce, M., Adıgüzel, A., Öğütçü, H., Şengül, M., Karaman, İ., and Şahin, F. 2004. Antimicrobial effect of Quercus ilex L extract. Phytotherapy Research 17: 208-211.

Küçükgüzel, S.G., Mazi, A., Şahin, F., Öztürk, S., Stables, J. 2003. Synthesis and biological activities of diflunisal hyrrazide-hyrazones. European Journal of Medicinal Chemistry 38: 1005-1013.

Alıcı, H.A., Ozmen, I., Cesur, M., and Sahin F. 2003. Effect of the spinal drug Tramadol on the fatty acid composition of rabbit spinal cord and brain. Biol. Pharm. Bull. 26: (10), 1403-1406.

Şahin, F., Karaman, İ., Güllüce, M., Öğütçü, H., Şengül, M., Adıgüzel, A., Kotan, R., and Yildirim, E. 2003. Evaluation of antimicrobial activities of Satureja hortensis L. Journal of Ethnopharmacology 87: 61-65.

Güllüce, M., Sökmen, M., Daferera, D., Agar, G., Özkan, H., Kartal, N., Polissiou, M., Sökmen, A., and Şahin, F. 2003. The in vitro antibacterial, antifungal and antioxidant activities of the essential oil and methanol extracts of herbal parts and callus cultures of Satureja hortensis L. Journal of Agricultural and Food Chemistry 51: 3958-3965.

Köse, C., Güleryüz, M., Şahin, F., and Demirtaş, I. 2003. Effects of some growth promoting rhizobacteria (PGPR) on rooting of grapevine rootstocks. Acta Agrobotanica. 56 (1-2): 47-52.

Öztürk, A., Çağlar, Ö. and Şahin F. 2003. Yield response of wheat and barley to inoculation of plant growth promoting rhizobacteria at various levels of nitrogen fertilization. J. Plant Nutr. Soil Sci. 166: 262-266.

Aysan, Y., and Sahin F. 2003. First report of Pseudomonas viridiflava on melon in Turkey. Plant Pathology 52:800.

Aysan, Y., Sahin, F., Mirik, M., and Tekman, H. 2003. First report of crown gall of apricot (Prunus armeniaca) caused by Agrobacterium tumefaciens in Turkey. Plant Pathology 52:793.

Aysan, Y., Sahin, S., Ülke, G., and Sahin F. 2003. Bacterial rot of lettuce caused by Pseudomonas cichorii in Turkey. Plant Pathology 52:782.

Aysan, Y., and Sahin F. 2003. Occurance of bacterial spot disease, caused by Xanthomonas axanopodis pv. vesicatoria, on pepper in the eastern Mediterranean region of Turkey. Plant Pathology 52:781.

Aysan, Y., and Sahin F. 2003. First report of bacterial blight of anthurium caused by Xanthomonas axanopodis pv. dieffenbachiae in Turkey. Plant Pathology 52:783.

Aysan, Y., and Sahin F. 2003. An outbreak of crown gall disease on rose caused by Agrobacterium tumefaciens in Turkey. Plant Pathology 52:780.

 Ercişli, S., Eşitken, A., Cangi, R. and Şahin F. 2003. Adventitious root formation of Kiwifruit in relation to sampling data, IBA and Agrobacterium rubi inoculation. Plant Growth Regulation 41:133-137.

Şahin, F., Kotan, R., Abbasi, PA. and Miller, SA. 2003. Phenotypic and genotypic characterization of Xanthomonas campestris pv. zinniae strains. European J Plant Pathol. 109: 165-172.

Şahin, F., Abbasi, PA., Lewis Ivey, M. L, Zhang, J. and Miller, SA. 2003. Diversity among strains of Xanthomonas campestris pv. vitians from Lettuce Phytopathology 93: 64-70.

Karaman, İ., Şahin, F., Güllüce, M., Öğütçü, H., Şengül, M., and Adıgüzel, A. 2003. Antimicrobial activities of aqueous and methanol extracts of Juniperus oxycedrus L. Journal of Ethnopharmacology 85: 231-235.

Eşitken, A., Karlıdağ, H., Erçişli, S., Turan M., and Şahin, F. 2003. Effects of spraying of a growth promoting bacteria on apricot (Prunus armeniaca L. cv. Hacıhaliloğlu) yield, growth and nutrient element composition of leaves. Australian Journal of Agricultural Research 54: 377-380.

Eşitken, A., Erçişli, S., Şevik, İ., and Şahin, F. 2003. The effect of IBA and bacteria (Agrobacterium rubi) on adventive root formation from softwood and semi-hardwood wild sour cherry cuttings. Turk J. Agric. For. 27: 37-42.

Uslu, C., Karasen, M., Sahin, F., Taysi, S, and Akcay, F. 2003. Effects of aqueous extracts of Satureja hortensis L., on rhinosinusitis treatment in rabbit. J. Ethnopharmacol. 88:225-228

Eşitken, A., Karlıdağ, H., Erçişli, S. and Şahin, F. 2002. Effects of foliar application of Bacillus OSU-142 on the yield, growth and control of shot-hole disease (Coryneum blight) of Apricot. Gartenbauwissenschaft 67 (4): 139-142.

Dursun, A., Dönmez, M.F. and Şahin, F. 2002. Identification of resistance to common bacterial blight disease on bean genotypes grown in Turkey. European J Plant Pathol. 108 (8): 811-813.

Kotan, R., and Sahin F. 2002. First record of bacterial canker, caused by Pseudomonas syringae pv. syringae, on apricot trees in Turkey. Plant Pathology 51: 798.

Bostan, H., Demirci, E. and Şahin F. 2002. Determination of virus diseases on tomato and cucumber grown in greenhouses in Erzurum and Artvin provinces by ELISA. The Journal of Turkish Phytopathology 31:23-29

Küçükgüzel, Ş. G., Oruç, E. E., Rollas, S., Şahin, F. and Özbek, A. 2002. Synthesis, characterization and biological activity of novel 4-thiazolidinones, 1,3,4-oxadiazoles and some related compounds. European Journal of Medicinal Chemistry 37: 197-206.

Sahin, F., Uslu, H., Kotan, R. and Donmez, M.F. 2002. Bacterial canker, caused by Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, on tomatoes in Eastern Anatolia region of Turkey. Plant Pathology 51:399.

Kotan, R. and Şahin F. 2002. Use of bacterial organisms in biological control of plant disease. Atatürk University, Journal of the Faculty of Agriculture 23:111-119.

Abbasi, P. A., Al-Dahmani, J., Sahin, F., Hoitink, HAJ., and Miller, SA. 2002. Effect of compost amendments on disease severity and yield of tomato in organic and conventional production system. Plant Dis. 86: 156-161.

Çakmakçı, R., Kantar, F. and Şahin F. 2001. Effect of N2-fixing bacterial inoculations on yield of sugar beet and barley. J. Plant Nutr. Soil Sci. 164:527-531.

Kulaçoğlu, D. N., A. Özbek, H. Uslu, F. Şahin, G. Güllülü, İ. Koçer and Y. Karabela, 2001. Comparative lid flora in anterior blepharitis. Türk. J. Med. Sci 31: 359-363.

Sahin, F. 2001. Pepper races 7, 8 and 10 of Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria isolated from diseased pepper plants in Turkey. Plant Pathology 50: 809.

Sahin, F. 2001. Severe outbreak of bacterial speck, caused by Pseudomonas syringae pv. tomato, on field-grown tomatoes in eastern Anatolia region of Turkey. Plant Pathology 50: 799.

Louws, F. J., M., Wilson, H. L., Campbell, D. A., Cuppels, J. B., Jones, P.B., Shoemaker, F., Sahin, and S.A., Miller, 2001. Field control of bacterial spot and bacterial speck of tomato using a plant activator. Plant Dis 85: 481-488.

Eken, C., E., Demirci, F., Sahin, 2001. Pathogenicity of the fungi determined on tubers from potato storages in Erzurum, Türkiye. The Journal of Turkish Phytopathology 29: 61-69.

Şahin, F. 2000, First report of bacterial spot of lettuce caused by Xanthomonas campestris pv. vitians in Turkey. Plant Dis. 84: 490.

Erçişli S., A., Eşitken and F., Şahin 2000. Effect of IBA and bacteria (Agrobacterium rubi) on rooting of cutting of sour cherry cv. Kütahya. Bahçe 29: 75-80.

Dönmez, M. F., F., Şahin, E., Demirci and S. A., Miller, 2000, Studies for development of effective biological control strategies against bacterial spot pathogen of pepper, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Atatürk University, Journal of the Faculty of Agriculture 31: (1) 17-21.

Şahin, F., R., Kotan, E., Demirci and S. A., Miller, 2000, Effects of Actigard and some antagonists in biological control of bacterial spot disease on tomato and pepper. Atatürk University, Journal of the Faculty of Agriculture 31: (1) 11-16.

Şahin, F., M. R. Kotan, and M. F. Dönmez. 1999, First report of bacterial blight of Mulberries caused by Pseudomonas syringae pv. mori in the eastern Anatolia Region of Turkey. Plant Dis. 83: 1176.

Şahin, F., E. George, R. Kotan, S. A. Miller. 1999, The first observation of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria race T2P7 isolated from pepper in the Philippines. Plant Dis. 83: 590.

Şahin, F. and S.A. Miller, 1998. Two new hosts of Xanthomonas campestris pv. vitians. Plant Dis, 82, 262.

Şahin, F. and S. A. Miller, 1998. Resistance in Capsicum pubescens to Xanthomonas campestris pv. vesicatoria pepper race 6. Plant Dis, 82, 794-799.

Şahin, F. and S. A. Miller, 1997. Identification of the bacterial leaf spot pathogen of lettuce, Xanthomonas campestris pv. vitians, in Ohio, and assessment of cultivar resistance and seed treatment. Plant Disease, 81, 1443-1446.

Scot, J.W., Miller, S.A., Stall, R.E., Jones, J.B., Somodi, G.C., Barbosa, V. Francis, D.L. and Şahin, F. 1997. Resistance to race T2 of the bacterial spot pathogen in tomato. Hort Science, 32 (4): 724-727.

Şahin, F. and Miller, S.A.1997. A new pathotype of Xanthomonas campestris pv. armoracia that causes bacterial leaf spot of radish. Plant Dis, 81, 1334.

Miller, S. A., F. Şahin, A. Denning, R. Kotan and P. A. Abbasi. 1997. Management of bacterial spot of tomato, 1997. Biological and Cultural Tests 13: 108.

Şahin, F. and S. A. Miller, 1996. Characterization of Ohio strains of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, causal agent of bacterial spot of pepper. Plant Dis, 80, 773-778.

Yanar, Y., F. Şahin, and S.A. Miller, 1996. First report in Ohio of stem and fruit rot of pepper caused by Sclerotinia sclerotiorum. Plant Dis, 80: 349.

Şahin, F. and S.A. Miller, 1995. First report of pepper race 6 of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, causal agent of bacterial spot of pepper. Plant Dis, 79, 1188.

Miller, S.A., A. M. Denning, M. B. Weimer and F. Şahin. 1995. Response of selected pepper varieties to Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, 1994. Biological and Cultural Tests 10: 140.

Miller, S.A., A. M. Denning, M. B. Weimer and F. Şahin. 1995. Evaluation of fungicide treatments for control of bacterial spot of pepper, 1994. Fungicide and Nematicide Tests 50: 123.

Miller, S.A., A. M. Denning, M. B. Weimer and F. Şahin. 1995. Evaluation of fungicide treatments for control of bacterial spot of tomato, 1994. Fungicide and Nematicide Tests 50: 178.

 

Yazar: ESERLERİ

İLİM YAYMA BÜYÜK ÖDÜLÜ SAHİBİ PROF. DR. ŞAHİN’DEN YERLİ İLAÇ PROJESİ

İlim Yayma Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Şahin, “Her şeyiyle yerli, milli olan, molekülünden sentezine, formülasyonundan üretimine kadar her şeyiyle bize ait olan yeni formülasyonlar ve yeni ilaçlarımız inşallah devreye girecektir.” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni’nde İlim Yayma Büyük Ödülü’ne layık görülen Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal biyoteknolojiyle ilgili çalışmalarının akademik hayatının başından beri devam ettiğini söyledi.

Şahin, “Özellikle tarım girdileri arasında gübreler ve pestisitler vardır, bunların doğaya ve insana karşı toksik etkilerinden dolayı bu teknolojilerinin değişmesine her zaman ihtiyaç olduğu bilim insanları tarafından söylenilir. O neden bu alana yönelmiştim. Tarımda hem gübrelerin hem de pestisitlerin yerine alternatif biyolojik olan ürünleri geliştirmekle uğraştım. Geliştirdiğimiz birçok ürün de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenmiş durumda. Özellikle biyolojik gübreleremiz, hem ulusal hem de uluslararası piyasada çok sayıda ürünümüz var.” diye konuştu.

İkinci olarak akıllı malzemeler üzerinde çalıştığını i Şahin, “Çalışma alanım kısmen mikrobiyolojiyi içerdiği için özellikle de akıllı ve hijyenik malzemelerin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yaptım. Son yıllarda yapı malzemelerinin tamamı ve tekstil ürünlerinin tamamına yakınını hijyenik özellikler kazandırabildik. Geliştirdiğimiz bu teknoloji patentlendi. Geliştirdiğimiz ürünlerin bir kısmı örnek olsun ve dünyada da ilk olsun diye Yeditepe Üniversitesi’nin Koşuyolu’daki hastanesinin inşaatında kullanıldı. Hastane, dünyada ilk defa malzemeden kendi kendini hijyen eden, hastane mikrobunu kontrol edebilen teknolojiyle kurulmuş bir hastanedir.” ifadelerini kullandı.

 

“Uluslararası markete sürülecek”

 

Üçüncü çalışma alanının kanserle ilgili olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

 

“Sağlığın bütün alanlarıyla ilgili yeni ürünler ve yeni teknolojiler geliştirmiş durumdayız. Kozmetikle ilgili birçok yeni ürünümüz var. Yakında bunlar uluslararası markete sürülecek. Medikal cihaz grubunda da geliştirdiğimiz ürünlerimiz var. Bunların tamamı yerli ve millidir. Daha da önemlisi ilaçla ilgili ürünler. Mesafe katettiğimiz birçok ürün ve teknolojimiz var. Bunlar bir tanesi de kanser. Akıllılı moleküllerden kanseri hedefleyen yeni formülasyonların geliştirilmesi veya gen tedavi ile kansere yönelik yeni çalışmalar. Yeni ilaç teknolojilerinde ve ilaç üretiminde kullanılan teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünler var. Gen tedavi ve biyoteknolojinin birleştiği alanlarda yeni nesil kanser ilaçlarıyla ilgili de çalışmalarımız var. Bunların önemli bir kısmı patentlenme, bazıları ise klinik aşamasına gelmiş durumda. Her şeyiyle yerli, milli olan, molekülünden sentezine, formülasyonundan üretimine kadar her şeyiyle bize ait olan yeni formülasyonlar ve yeni ilaçlarımız inşallah devreye girecektir.”

Son olarak, dördüncü çalışma alanından bahseden Şahin, kök hücre ve gen tedavisiyle ilgili çalıştıklarını söyledi. Laboratuvarlar kurarak uzun yıllar araştırmalar yaptıklarını aktaran Şahin, “Yeditepe Üniversitesi Kök Hücre Gen Tedavi ve Kanser Mükemmeliyet Merkezini kurduk. Birçok hücresel ürünleri veya hücrelerden elde edilmiş ilaç sektöründe kullanılabilecek biyotech adını vermiş olduğumuz ilaç sektöründe kullanılabilecek molekülleri ve formülasyonları geliştirmiş durumdayız. Bunların preklinik ve klinik çalışmalarını tamamladıktan sonra da bu merkezde hem klinik hem de üretim çalışmalarını yapacağız.” dedi.

 

“Yeni bor bileşiklerinin sentezlenmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz”

 

Şahin, Bor madeniyle ilgili yaptıkları çalışmalara da değindi.

Borun kendisi için çok önemli bir çalışma alanı olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

“Yıllardır, bor bileşiklerini ve yeni bor bileşiklerinin sentezlenmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunların biyolojik sistemlerde, hayvanlarda, bitkilerde ve insanlarda yeri, önemi, kullanım alanlarının belirlenmesiyle ilgili çok sayıda araştırma yaptık. Bizim şu ana kadar borla yapıp tamamlamış olduğumuz çalışmaların en önemli kısmı antimikrobiyal malzemelerin geliştirilmesiydi. Diğer taraftan, ilaca yönelik sağlık ürünlerinin üretilmesinde yeni ve yerli, milli olan ilaçlarımızın üretilmesinde bor bileşiklerini test ettik ve formülasyon çalışmalarını tamamladık. Bugün eczanelerde bulabileceğiniz kronik yaraların tedavisinde kullanabileceğiniz bordan ürettiğimiz jellerimiz, dezenfektanlarımız var. Klinik çalışmaları tamamlanmış yakında medical device ve ilaç grubundan onay almak üzere ruhsatlarına müracaat edeceğimiz ürünlerimiz var. Bor bileşiklerinin sağlık sektöründe ilaçta bu şekilde kullanılmasında bir ilk. Bu nedenle gururluyuz, mutluyuz. Bazı bor bileşiklerinden viral hastalıkların tedavisine yönelik üzerinde çalıştığımız bir formülasyon var. Bor ile ilgili çalışmalarımızın bir kısmı da kanser üzerinde.”

Üniversite bünyesinde 250 civarında laboratuvar kurduklarını söyleyen Şahin, birçok alanda çalışmalar yapıldığını ifade etti.

KAYNAK: İlim Yayma Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Şahin’den yerli ilaç projesi (bik.gov.tr, 24 Aralık 2019).

 

Yazar: HABER

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör