Hızır Bey (Çelebi)

İslam Bilgini, Şair

Doğum
Ölüm
-

İslam bilgini, şair, yönetici, İstanbul'un ilk Belediye Başkanı (D. 1407, Sivrihisar / Eskişehir – 1459). İstanbul'un fethinden bir gün sonra İstanbul'un Belediye Başkanı olarak göreve başaldı. İlk İstanbul kadısı. Önce babası tarafından eğitildi. Bir süre Bursa’da Molla Yegân’dan ders aldı. Öğrenimi bitince Sivrihisar Medresesine müderris oldu. Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’a çağrıldı ve kadılık görevi verildi. Bu görevde bulunduğu semt Kadıköyü adıyla anıldı. Ebcedle tarih düşürmede öncü edebiyatçılar arasında yer aldı. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazdı. Ünlü eseri 104 beyitli en-Nûniyye fi’l-Akâid medreselerde ders kitabı olarak okutuldu, çokça şerhedildi ve Türkçeye çevrildi.

KAYNAKÇA: Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982), M. Sait Yazıcıoğlu / Hızır Bey (1986), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör