Hıfzı Tevfik Gönensay

Edebiyat Tarihçisi

Ölüm
13 Aralık, 1949
Eğitim
Mekteb-i Mülkiye (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

 Edebiyat tarihçisi (D. 1892, Selanik / Yunanistan-Ö. 13 Aralık 1949, İstanbul). Selânik Feyziye Mektebinde başladığı ilk ve ortaöğrenimini İstanbul Numune-i Terakki ve Tefeyyüz (Üsküp) mektepleri ile Mercan ve İstanbul Leyli İdadisinde; yükseköğrenimini Mekteb-i Mülkiyede tamamladı (1913).

İstanbul’un çeşitli liselerinde edebiyat öğretmenliği, Özel Feyzi Ali Lisesinde müdürlük yaptı. Edebiyat tarihi alanındaki araştırma ve incelemeleriyle tanındı.

ESERLERİ:

Türk Edebiyatı Numuneleri (Hammamizade İhsan ve Hasan Ali Yücel ile, 1926), Hamid Son Yılları ve Son Şiirleri (1943), Başlangıçtan Tanzimat’a Kadar Türk Edebiyatı Tarihi (Nihat Sami Banarlı ile, 1940), Tanzimat’tan Zamanımıza Kadar Türk Edebiyatı Tarihi (Nihat Sami Banarlı ile, 1944), Oğuz Destanı ve İki Masal (1948).

HAKKINDA: Ahmet Kutsi Tecer / Eski ve Yeni Edebiyat (Görüş, sayı: 2, Eylül 1930), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), TBE Ansiklopedisi (2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör