Necmettin Sadak

Sosyolog, Devlet Adamı, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
21 Eylül, 1953
-
Eğitim
Lyon Üniversitesi (Fransa)

Sosyolog, siyaset ve devlet adamı (D. 1890, Isparta – Ö. 21 Eylül 1953). Hukukçu Sadık Şihabeddin Bey’in oğludur. İlköğrenimini Edirne’de, ortaöğrenimini İzmir ve Konya idadilerinde (lise) yaptı. Babasının mahkeme başkanı olarak İstanbul’a atanması üzerine Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi)’ye girdi ve bu okulu 1910 yılında bitirdi. Yükseköğrenimini Fransa'da Lyon Üniversitesinde yaptı ve 1914 yılında yurda döndü. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığında tercüman olarak çalıştıktan sonra Telif ve Tercüme Kurulunda görev aldı.

Sadak, 1916 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne asistan olarak girdi, burada doçent ve profesör oldu. Kâzım Şinasi ve Ali Naci Karacan ile birlikte Akşam gazetesini kurdu (1918) ve bu gazetenin başyazarlığını yaptı. Cumhuriyetten sonra Sivas’tan milletvekili (1926) seçildi. 1932’de Cenevre’de silahların bırakılması konferansında, 1936’da Montreux Boğazlar Konferansında görev aldı ve Milletler Cemiyetinde Türkiye Delegesi oldu. 16 Ocak 1947 tarihinde Dışişleri Bakanlığına getirildi. Ancak 14 Mayıs 1950 tarihinde Demokrat Partinin iktidara geçmesi üzerine 22 Mayıs 1950 tarihinde bakanlık görevinden ayrıldı.

ESERLERİ:

ÇEVİRİ: Çocuk Terbiyesi İlmi (Carre Liguir’den), Sosyoloji (Carre Liguir’den).

KAYNAK: Yurt Ansiklopedisi (c. V, 1982), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör