Necdet Rüştü Efe

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
24 Eylül, 1969
-
Eğitim
Vefa Lisesi
Diğer İsimler
Cımbız, Yalçın Tevfik

Şair ve yazar (D. 1900, Vefa / İstanbul - Ö. 24 Eylül 1969). Bazı şiir ve yazılarında Cımbız, Yalçın Tevfik takma adlarını kullandı. Babası Doktor Rüştü Hakkı, Türk tababeti üstatlarındandır. Büyükbabası, Divan-ı Hakkı’nın müellifi ve Rumeli Orduları Kumandanı Hakkı Paşa’dır. Anne tarafından büyükbabası, Ahmet Rasim’in İkdam gazetesindeki bir makalesinde “O devrin feridi, Türk terbiye ve asaletini temsil eden biriydi” cümlesiyle anlattığı Bursa Valisi Ferid Bey’dir. Mekteb-i Saadette başladığı ortaöğrenimini Vefa Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde üç yıl okuduktan sonra çeşitli bankalar ve sigorta şirketlerinde çalıştı. Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığında şube müdürlüğü yaptı. Çeşitli gazeteler ve mizah dergilerinde manzum mizahî şiirleri ve yazıları yayımlandı.

“Hemen her hafta, birkaç mizah mecmuasında gazetelerin Şen Sahifelerinde Necdet Rüştü imzasını görüyorduk. Mevzu seçmekte zorluk çekmez, sırasına göre ya bir halk masalını, ya meşhur bir hikâyecimizin eserini vezin ve kafiyeden bir kaftana büründürerek ortaya kordu. Hemen hepsinde, hoppa bir neşe taklidi sezdiğim bu yazılar, bana bir türlü hakikî bir gönül hafifliği vermemiştir. Çünkü onları daima bir sabit fikrin arkasından süzdüm. Ne vakit bu şiirlerden, bu manzum hikâyelerden birini okursam, zihnim o sabit fikre takılır kalırdı. Düşünürdüm ki, bu şen, bu şuh, bu oynak ve kıvrak neşidelerin sahibi, acaba hangi beyitin, hangi mısraın altına sinmiştir? (…)

“Necdet Rüştü’nün seçtiği sanat yolunda, bence en acı nokta işte budur. Kalemi, kendisinden başka herkesin hesabına çalışır. Bir gün, onun eserlerini baştan başa gözden geçirerek, bir tahlil yapmak istiyenler çıkarsa, yalnız bir tek şen yüzle karşılaşacak. Bu şen yüz, gerçekten onun çehresi midir, yoksa bir maske mi? Nasıl bilecek?.. Dünyada en fena şey, eserlerin, sanatkâr ruhları açan birer anahtar olmamalarıdır.” (Hakkı Süha Gezgin)

ESERLERİ:

ŞİİR: Âhenk (1920), 23 Nisan Şiirleri (1923), Bir Damla Gözyaşı (1924), Gazi’nin Destanı (1929), Yurdum ve Sevgilim (1934), Bahçe (1939).

DİĞER ESERLERİ: Aşkın Gözü (manzum roman, 1925), Kadın Asker Olursa (37 kısa oyun, 1928), Yürekler Acısı (1937), Zavallı Kadınlar (1938), Gönül Masalları (manzum hikâyeler, 1950), Çadır Fahişesi (1954), Altın Bilezik (çocuk oyunu, 1947), Türk Nüktecileri (1968).

HAKKINDA: Necdet Rüştü Efe / Gönül Masalları (önsöz, 1950), Hakkı Süha Gezgin / Edebi Portreler (1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Birsen Pekçolak - Zeki Büyüktanır / Homeros’tan Günümüze Anadolu Destanları (2002).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör