Ratip Kazancıgil

Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı)

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halkbilimci. 1920, Malatya doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (1944) mezunu. 1946 yılında Aydın Merkez Sıtma Savaş Tabipliğinde dört yıllık zorunlu hizmete başladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Enstitüsünde doktorasını yaptı. 1948’de Aydın Sıtma Savaş Başkanlığı laboratuar şefliğine yükseldi, 1950’de yılında Merkezi Edirne’de olan Trakya Sıtma Savaş Bölge Başkanlığına atandı. 1958’de Edirne’den Zonguldak’a kadar olan yörenin Sıtma Eradikasyon Bölgeler Grubu Başkanlığını yaptı. 1963 yılında sıtma görevi üzerinde kalmak koşulu ile Edirne Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü görevi kendisine verilerek, Trakya’da sağlık hizmetlerinin entegrasyonu ile görevlendirildi. 1967 yılında sağlık hizmetleri sosyalize edildiğinden, Ratıp Kazancıgil, yalnızca Edirne Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü görevini sürdürmeye başladı. 1985 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı. Emekliye ayrıldığı yıl Trakya Üniversitesinde Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev aldı.

Kazancıgil, tıp alanındaki görevleri ile birlikte edebiyat öğretmenliği, Meriç Spor Kulübü Başkanlığı, Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü, Edirne Kültür Müdürü vekilliği gibi görevler yaptı. Ayrıca çok kısa bir süre vali vekilliğinde bulundu. Tıp sahasında yurtdışında ve yurtiçinde birçok kurslara katılarak sertifikalar aldı. Edirne Musikî Derneği, Edirne’yi Tanıtma ve Turizm Derneği, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi gibi sosyal derneklerin ve çeşitli tıp derneklerinin kurucusu veya üyesidir. “1362-1920 Yılları Arasında Edirne İlindeki Sağlık Kurumları ve Bu Kurumlarda Çalışan Personel” konusunda doktora tezi vardır. Yerel gazete ve dergilerde elliye yakın makale ve araştırması yayımlandı.

ESERLERİ (Araştırma-İnceleme):

Balkan Savaşı’nda Edirne Savunması Günleri: Hafız Rakım Ertürk’ün Anılarından (1986), 1362-1920 yılları arasında Edirne’deki Sağlık Kurumları ve bu Kurumlarda Çalışan Personel (doktora tezi), Edirne Sultan II. Bayezid Külliyesi, Notaları ile Edirne Türküleri (Raim Ertür’den derleme), Edirne İmaretleri, Eski Edirne’den Renkli İzler, Hayatım ve Hatıratım Dr. Rıfat Osman Bey’in Anıları, Edirne Mahalleleri Tarihçesi, Edirne Helva Sohbetleri ve Kış Eğlenceleri, Edirne Şehir Tarihi Kronolojisi (1330-1994), Ord. Prof. A. Süheyl Ünver’in Edirnesi (albüm), Edirne’de Osmanlı Döneminden 2000 Yılına Kalan Mimari Eserler Albümü (Prof. Murat Tuğrul ile), Trakya’da Yüksek Öğretim Tarihi (Murat Tuğrul, Ender Bilar, Nülifer Gökçe, Esin Karlıkaya ile), Ahmet Bâdi Efendi ve Riyaz-ı Belde-i Edirne Fihristi (Edirne İl Halk Kütüphanesi Bülteni: 1986/3), Edirne Selimiye Kitaplığı’ndaki Hekimliğe Ait El Yazması Eserler (İl Halk Kütüphanesi Bülteni: 1987/3), Mimar Koca Sinan (Edirne İl Halk Ktp. Bül.), Abdurrahman Hibri’nin Enis-ül Müsamirin (Edirne Şehir Tarihi çev. 1360-1650), Dr. Rıfat Osman Bey ve Edirne Rehnüması (çev.), Ahmet Bâdi Efendi Riyaz-ı Belde-i Edirne (Edirne Şehir Tarihi çev. c. 1).

HAKKINDA: Özlem Ağırgan / Dünden Bugüne Edirne İsimler Sözlüğü (2004), TDOE –TDE Ansiklopedisi 5 (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör