Hasan’ül Kâfî

İslam Bilgini

İslâm bilgini (D. ?, Devlet-i Vakf kasabası - Akhisar / Travnik / Bosna - Ö. 1616, Bosna). İlim tahsilini Bosna kadısı Bâlî Efendiden tamamladı. Adının sonundaki “Kâfî” mahlâsı “Kef İlmi”ndeki maharetinden veya Kâfiye’ye yazdığı şerhten dolayıdır. Kabri Akhisar’a yakın Prusaç köyündedir.

ESERLERİ:

Şerh-i Akâid-i Tahâvî, Şer alâ Mukaddimeti’s-Salât li’l-Fenârî, Şerh-i Kudûrî, Semtü’l-Vusûl ilâ İlmi’l-Usûl, Metn ve Şerh fî İlmi’l-Meânî, Eğri Mülhimesi Tarihçesi, Usûlü’l-Hükmi fî Nizâmi’l-Âlem, el-Kâfî fi’l-Mantık.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör