Rakım Ertür

Din Adamı

Doğum
Ölüm
Eğitim
Darül Muallim Sıbyan (İlköğretim Öğretmen Okulu)

Din adamı (D. 1884, Edirne – Ö. 1961, Edirne). Dar’ül-Muallim Sıbyan (İlköğretmen) Okulunu bitirdi. Kirişhaneli Hafız Ali Hoca’dan eğitim aldı, Ku’ran’ı ezberledi. 1911 yılında padişah fermanı ile Edirne Eski Cami imamı, 1918 yılında aynı camiye başimam oldu. Ölünceye kadar bu görevde kaldı. Edirne’nin sosyal kültürel yaşantısında büyük rol oynadı, geniş bilgi sahibi bir kişi olarak tanındı. İmamlık görevi dışında, Balkan Harbi öncesi İttihat ve Terakki İlkokulu ve Balkan Harbi sonrası Dar’ül-Eytam okullarında öğretmenlik yaptı. Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurucuları ve başkanlarındandır. Yeniliğe açık bir Atatürkçü idi. Edirne Musiki Derneği kurucusudur. Edirne ile ilgili birçok eser hazırladı ancak bunlar sağlığında yayımlanmadı. Tüm arşivi kızı Münire (Ertür) Göklen tarafından Ratıp Kazancıgil’e teslim edilerek okuyucuya ulaşması sağlandı.

ESERLERİ:

Balkan Savaşında Edirne Savunması Günlüğü, Edirne Türküleri.

HAKKINDA: Özlem Ağırgan / Dünden Bugüne Edirne İsimler Sözlüğü (2004). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör