Osman Paşa

Bürokrat, Yazar

Ölüm
31 Mart, 1920
Eğitim
Mektebi Mülkiye (Siyasal Bilgiler Okulu)

Bürokrat, yazar (D. 1856, Dağıstan – Ö. 31 Mart 1920, Bursa). 1879’da Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi)’yi bitirerek Osmanlı devletinin çok değişik beldelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. 1896’da Arnavutluk / İpek, 1897’de Bitlis / Genç, 1903’te Kosova / Görice, 1904’te Mardin, 1905’te Halep / Süleymaniye, 1906’da Dersim, 1907’de Ertuğrul (Bilecik-Bursa), 1908’de Kütahya, 1909’da İzmit sancaklarında mutasarrıflık (mülki amir) yaptı. 1911’de emekliye sevk edildi. Etnografya konusunda İlm-i Ahvâl-i Akvam (1885) adlı bir eseri vardır.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör