Yusuf Ziya İnan

Tasavvuf Araştırmacısı, Hukukçu, Yazar

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 Tasavvuf araştırmacısı, hukukçu, yazar. 1930, İnegöl / Bursa doğumlu. Akhisar ilk ve ortaokulunu, İzmir İnönü Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul’da avukatlık yaptı. Tasavvufta melâmîliği benimsedi.

ESERLERİ:

TASAVVUF: Noktanın Düşündürdükleri, Aşk Yağmuru, Ehl-i Beyt’in Kutsal Kadınları, Toprağın Babası Hazret-i Ali, Seyyidü’l-Melâmî Muhammed Nûru’l-Arabî, Fiiller Tecellîsi, Sıfat Birliği, Zât Birliği, Hakikat Merdivenleri, Diriliş, Bakabillah, Yeni Bir İnsancıl Felsefe: Melâmet, Melâmîliğin Tarihî Gelişimi, Tasavvuf ve Tevhid Üzerine, Besmele-i Şerif ve Vahdet-i Vücûd, İnsan Üzerine Deneme, İslâm Ahlâkı ve Biz (1978), Yaşamak Kudreti, Unutulan Köşe, İçimizdeki Mevsim, Her Gün Güzeldir, Geldiği Gibi.

SOSYAL KONULAR: İslâm’da Mes’uliyet, İslâm’da Aile Münasebetleri, Avrupa’dan Sağlanan İmkânlar Raporu, Türkiye’de Alkol Hareketleri, Ahlâk Nizamında Din, İnsana Doğru, İslâm’da Ticarî Ahlâk, İşçi ve Tacirin Sosyal Görevi, İman ve Medeniyet, İslâm Dininde Sosyal Adalet İlkeleri, İnsan Düşüncesinin Hedefi, Türklerde Batılılaşma Hareketleri ve İslâm’da Batılı Düşünce, Atatürk’te Temel Prensipler, Ziya Gökalp Türkçülüğü ve Kemalizm, İslâm’da İlk Komünist Hareketleri ve Bastırılışı: Babek İsyanı, Kemalist Eyleme Göre İslâm İttihadı.

BİYOGRAFİ: Ali Nihat Tarlan / Hayatı- Şahsiyeti- Eserleri.

HUKUK: Tatbikatta İcra Takibi ve İtirazlar, İcra Tatbikatında Suç Sayılan Fiiller ve Ceza Davaları, Limited Şirketler, Kolektif Şirketler.

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör