Yusuf Kemal Tengirşenk

Devlet Adamı, Hukukçu, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Paris Hukuk Fakültesi

Hukukçu, siyaset ve devlet adamı (D. 1878, Boyabat / Sinop - Ö. 1969, Ankara). Yükseköğrenimini İstanbul ve Paris hukuk fakültelerinde yaptı. 1908 ve 1919 yıllarında iki kez Kastamonu mebusu seçildi. TBMM Hükümeti döneminde İktisat (1920-21), Hariciye (1921-22), Cumhuriyet’ten sonra Adliye (1930-33) vekilliklerinde bulundu. SSCB ile Moskova Antlaşması’nı, Fransa ile Ankara Antlaşması’nı imzalayan heyetlere başkanlık etti. Üniversitelerde iktisat dersleri verdi. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra Kurucu Meclis’e CKMP’den temsilci olarak girdi.

ESERLERİ:

Millet Ekonomisi (1940), Türk İnkılabı Dersleri, Tanzimat Devrinde Osmanlı Devletinin Harici Ticaret Siyaseti, Vatan Hizmetinde (yeni bas. 2001).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), Yurt Ansiklopedisi (c. VIII, 1982-83), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör