Ahmed Nafiz Paşa

Devlet Adamı, Şair

Doğum
Ölüm

Devlet adamı, şair (D. 1837, Bursa – Ö. 1889, İstanbul). Erzurum Oltu eşrafından Örik ağası Mehmet Sabit Bey’in oğludur. Öğrenimini yaptığı Bursa’da vilayet meclis-i kebir kalemine 1850’de kâtip olarak girdi, 1860 yılında ticaret mahkemesi başkanlığına yükseldi. Bu son görevini İzmir’de de yaptı (1862). Çanakkale’de Akdeniz Adaları mektupçuluğundan (1867) sonra Aydın ve Tuna vilayetinde aynı görevde bulundu. Muş mutasarrıflığına getirilince kendisine paşalık rütbesi verildi. Erzurum Bidayet mahkemesi başkanlığından emekli oldu. Divan edebiyatı yolunda yazdığı aşk şiirlerini derleyen eseri basılmamıştır.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt, 1986).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör