Mihail Guboğlu

Türkolog, Tarihçi, Yazar

Ölüm
11 Mayıs, 1989
Eğitim
Çernovtsiy Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Türkolog, tarihçi, yazar (D. 1911, Ceadar Lunga / Romanya  – Ö. 11 Mayıs 1989, İstanbul). Gagauz Türkü olan bir ailenin çocuğudur. Ukrayna’nın Çernovtsiy Üniversitesi’nde Tarih ve Dilbilim okudu. 1938-1984 arası Türk-Romen ilişkileri üzerine bir doktora tezi hazırladı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Bükreş Balkonoloji Enstitüsü’nde, Tarih Enstitüsü’nde (1963-68) Romen Devlet Arşivinde (Archivelor Statului) Osmanlıca-Türkçe belgeler üzerinde uzman olarak hizmet verdi. 1958-67 yıllarında Sofya Milli Kütüphanesi’ndeki Türkçe belgeler üzerinde araştırmalar yaptı. 

1966’da ilk kez Türkiye’ye gönderildi ve Türkiye Devlet Arşivi ile kütüphanelerinde çalışmalar yürüttü. Hemen her yıl Fransa’ya giderek orada dersler verir, araştırmalar yapardı. Yaş ve Bükreş üniversitelerinin Tarih Fakültesi’nde Osmanlı Tarihi derslerini okuttu (1968-77). Osmanlı Türklerinin palaografisi ile diplomatik yazışmalar etüt ve albüm çalışmaları yaptı (1958).

Guboğlu, yarım yüzyıl, Türk tarihi ve kültürü, Türk-Romen ilişkileri üstüne birçok eser kaleme aldı. Bu eserler, evrensel dünya Türkolojisinde çok değerli temel kaynaklar grubuna dahildir. Türk dünyasında onun eserlerinin ayrıca bir önemi vardır. O, kalemi ile olduğu gibi, Türkologlar arasındaki yakınlıkların ve dostlukların pekişmesi uğrunda da önemli katkılarda bulundu. Türkiye’de, Almanya’da, Azerbaycan’da, Romanya’da, Fransa’da ve daha birçok ülkede meslektaşları ve dostları vardı. Yaratılıştan çok sıcak kanlı bir Türk dostuydu. Türkiye’yi sevmiş, dolaşmış ve memleketimizin çeşitli yörelerinde birçok dostluklar kurmuştu.  

Prof. Mihali Guboğlu’nun kendine özgü bir çalışma tarzı vardı. Olayların içine dalar, en önemli olanı büyük bir beceri ile ayırırdı. Dilde hiç zorlanmaz, yazılarını tatlı bir dille yazardı.  Sürekli olarak ulusal ve uluslararası kongrelere katılır, titizlik ve derinlikle işlediği konular üzerinde bildiriler sunardı. Osmanlılara karşı da onun tarafsız ve objektif bilimsel bakışları, gerçekçiliğinin bir götergesidir.  

Guboğlu, İstanbul Haseki Hastahanesi’nde tedavi görürken 11 Mayıs 1989 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Beş gün sonra cenazesi ailesi tarafından Romanya’ya götürüldü.

BAŞLICA ESERLERİ:

Paleografla Diplomatika Turco Osmana. Studisi Albüm. (Osmanlı Türk Paleografyası ve Diplomatikası Araştırma ve Albüm , 1958), Catelogul Dokumentelor Turceşti (Romanya Arşivindeki Türkçe Belgeler Kataloğu, 2 Cilt, 1960 ve 1966).

KAYNAK: Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör