Necmettin Hacıeminoğlu

Türkolog, Araştırmacı, Yazar

Doğum
10 Kasım, 1932
Ölüm
26 Haziran, 1996
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç
Diğer İsimler
Özdarendeli, Altay Pamir, Nuri Koçyiğit, Mehmet Necmettin

Türkolog, araştırmacı-yazar (D. 10 Kasım 1932, Kahramanmaraş – Ö. 26 Haziran 1996, Ankara). Bazı yazılarında Özdarendeli, Altay Pamir, Nuri Koçyiğit, Mehmet Necmettin imzalarını da kullandı. Özdarendeli olan soyadını, sülalesinin adı olan Hacıeminoğlu’nu alarak (1959) değiştirdi. Aslen Darendeli (Malatya) olan Hacıeminoğlu henüz bir yaşındayken babasını kaybetti. Babalarının ölümü üzerine Özdarendeli ailesi Kahramanmaraş’tan Darende’ye dönerek Aşudu köyüne yerleşti.  Çocukluğu Aşudu’da geçen Hacıeminoğlu ilkokulu  burada (1946), ortaöğrenimini Adana Erkek Lisesinde (1954) tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Yüksek Öğretmen Okulu (1959) mezunu. Bir süre Adana’da özel Osmaniye Lisesinde öğretmenlik yaptı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine (1960-83) asistan olarak girdi. Aynı yıllarda “Kutb’un Husrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri” adlı tezi ile doktorasını (1963) tamamladı. 1969 yılında üniversite tarafından Fransa’ya gönderildi ve bir yıl Paris’te kaldı. 1970 yılında “Türk Dilinde Edatlar” adlı tezi ile doçent oldu, 1971 yılında Yeni Türk Filolojisi Kürsüsüne tayin edildi. 1972-73 ders yılında, Bağdat Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Bu görevi esnasında Bağdat’ta Türkoloji Bölümünü kurarak hem Türk dili dersleri okuttu hem de Irak Türkmenleri arasında ağız araştırmaları yaptı. 1982’de profesör olduğu İÜ Edebiyat Fakültesinden ayrıldı ve 1985’te Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsünde görev aldı. Bu üniversitede 1987’de ek görev olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğünü yürütmeye başladı. Son görev yeri olan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde kürsü profesörü ve dekan olarak görev yaptı. Mezarı İstanbul’da Edirnekapı Şehitliğindedir.

İlk yazısı, Türk Dili (1954) dergisinde, Necmeddin Özdarendeli imzasıyla yayımlandı. Daha sonra dil ve millî kültür konularındaki yazıları Yeni Sözcü, Yeni Dü­şünce, Yeni Hizmet, Babıalide Sabah, Hergün, Orta Doğu, Tercüman, Türkiye gibi gazete­lerle Türk Dili, Türk Düşüncesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Millî Eğitim, Yol, Töre, Devlet, Hisar, Türk Edebi­yatı ve Ayşe gibi dergilerde yayımlandı. 1970-80 yılları arasında yazıları ve konuşmalarıyla gençlere seslenerek, onları milliyetçilik ülküsü etrafında toplamaya çalıştı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Lehçetü’l-Hakâyık-Seyyâreler (1962, Ali Beyin mizahi sözlüğünün yeniden neşri), Kutb’un Husrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri (1968, Nizamî’den çeviri), Türk Dilinde Edatlar (1972), Milliyetçi Eğitim Sistemi (1972), Türkçe’nin Karanlık Günleri (1972), Fuzûlî (1972), Milliyetçilik-Ülkücülük-Aydınlar (1975), Türkiye’nin Çıkmazları (1975), Yapı Bakımından Türk Dilinde Fiiller (1984), Karahanlı Türkçesi Grameri (1996), Harezm Türkçesi ve Grameri (1996), Millet ve Aydınlar (2004), Edebiyat Tahlilleri (2004).

HİKÂYE: Yeni Bir Dünya (1976).

HAKKINDA: Söyleşi (Töre, Temmuz 1972), TDE Ansiklopedisi (c. 3, 1976), Mustafa Özkan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 14, 1996), Prof. Dr. Nec­mettin Hacıeminoğlu (Türk Dili, sayı: 536, 1996), Recep Duymaz / Bir Ülkü Adamının Aramızdan Ayrılışı (Türk Edebiyatı, sayı: 274, Ağustos 1996), Yüksel Topaloğlu / Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu: Hayatı Eserleri Edebî ve İlmî Şah­siyeti ve ‘Yeni Bir Dünya’ Adlı Hikâye Kitabının Tahlili (1996), Osman Nebioğlu / Türkiye’de Kim Kimdir? (7. bas. 2000), TBE Ansiklopedisi (c. 1, 2001), TDOE - TDE Ansiklopedisi 4 (2004). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör