Yunus Vehbî Efendi

Hukukçu, Yazar

Doğum
Ölüm
-

Hukukçu, yazar (D. 1834, Vela / Rize – Ö. 27 Ramazan 1913). Rize, Konya ve Kayseri’de sürdürdüğü öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Öğrenimini bitirdikten sonra Fetvâhâne-i Âlî’nin Müsevvit Odasında çalışmaya (1922) başladı. Sonra Mekke-i Mükerreme’de bölüm şefliğine  (1863) atandı. 1865’te tekrar İstanbul’a Fetvahane’deki görevine döndü. İs-tanbul’da kadılık görevine getirildi. Bir müddet sonra Mekke’ye Kadı oldu (1887). Bağdat, İzmir, Yanya, Edirne, Beyrut, Halep ve Kudüs’te görev yaparak 1909’da emekliye ayrıldı. Menâsik-i Hacc-ı Şerîf (Haccın Sırları adıyla, yay. haz. Veysel-Nesibe Akkaya, 2003) adlı bir eseri vardır.

KAYNAK: Yunus Vehbi Efendi / Haccın Sırları (yay. haz. Veysel-Nesibe Akkaya, 2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör