İhsan Sungu

Eğitimci, Yazar

Ölüm
11 Nisan, 1946
Eğitim
Mekteb-i Mülkiye (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Eğitimci, yazar (D. 1883, Trablusşam – Ö. 11 Nisan 1946, Ankara). Trablusşam Rüştiyesi (ortaokul), Mercan İdadîsi (lise), Mekteb-i Mülkiye yüksek kısmı (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1904) mezunu. Nisan 1907’de Washington Elçiliği 3. Kâtipliğine atanarak Amerika’ya gitti. Üç yıl sonra öğretmenlik mesleğine geçerek İstanbul Darülmuallimîni (Erkek İlköğretmen Okulu) pedagoji öğretmenliğine ve Tatbikat Mektebi müdürlüğüne atandı. Uzun yıllar bu görevi yürüttükten sonra Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) öğretmenliğine, Darülmuallimin-i Âliye (Yüksek Öğretmen Okulu) müdürlüğüne getirildi. Harf devrimi sırasında Alfabe Komisyonu üyesi olarak çalıştı. 1932’de Talim ve Terbiye Kurulu başkanı oldu. Ölümünden sonra, değerli eserlerden oluşan özel kitaplığı Millî Kütüphane tarafından satın alındı.

ESERLERİ:

Tevhid-i Tedrisat (1938), Atatürk’ün Babası Ali Rıza Efendi ve Mensup Olduğu Asâkir-i Milliye Taburu (1939), Tanzimat ve Yeni Osmanlılar (1940), Namık Kemal (1941), Mahmud II’nin İzzet Molla ve Asakir-i Mansure Hakkında Bir Hattı (1941), Galatasaray Lisesinin Kuruluşu (1943), Türklerin Terbiyeye Hizmetleri (tsz).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör