İhsan Kurt

Eğitimci, Yazar, Şair

Doğum
01 Ocak, 1953
Eğitim
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Burç

Şair, yazar ve eğitimci. 1 Ocak 1956'da (Düzeltme: 1 Ocak 1953) Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi doğduğu ilçede tamamladı. İlk nesir yazısı Orta Doğu gazetesinde, şiirleri ise Millet ve Hergün gazeteleri ile Çağdaş Genç Şairler ve Şiirleri Antolojisi'nde yayımlandı. Sivas Eğitim Enstitüsünü (1976), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesini (1981) bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Eğitimde Psikolojik Hizmetler” alanında Yüksek Lisans yaptı (1989). “Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım” adı altında hazırlamış olduğu Bilim Uzmanlığı Tezi Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.

İhsan Kurt yazı ve şiirlerini Pusat, Millî Eğitim ve Kültür, Zafer, Erciyes, Millî Kültür, Kültür ve Sanat, Yeni Düşünce, Türk Kültürü, Türk Edebiyatı, Konevî, Bizim Ocak, Bizim Dergâh, Sabır, Dolunay, Dergâh, Birliğe Çağrı, Akdağmadeni’nin Sesi, Bozok, Çağdaş Eğitim, Diyanet Çocuk, MEB. Din Öğretimi, Millî Eğitim, Yozgat Divanı, Karınca, Karınca Çocuk, Berceste, Aralık, Çizgi gibi dergilerde yayınladı.

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunun çıkardığı üç ciltlik “Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi” adındaki ansiklopedinin 2. cildine “Aile ve Atasözleri” konusunda bir madde yazdı.

Millî Eğitim Bakanlığı Yozgat Akdağmadeni ilçesi Kuşlukaçağı Köyü öğretmen vekilliği (1973), Yaylalık Köyü ilkokulu öğretmen vekilliği (1974), Erzurum Karayazı Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu öğretmenliği (1976-1977) yaptı.

Yedek Subay olarak 18 ay süren askerlik görevinden (1977-1979) sonra Tokat ili Artova ilçesi Alpudere Köyü İlkokulu öğretmenliği (1980-1983), Keskin ilçesi Haydardede Köyü İlkokulu öğretmenliği (1983), Keskin ilçesi Yenialibudak Köyü İlkokulu müdür yetkili öğretmenliği (1983-1987), Ankara İli Sincan ilçesi Saraycık İlkokulu öğretmenliği ve müdürlüğü (1987-1989), Sincan İlçesi Semiha İsen İlköğretim Okulu öğretmenliği (1990), M. E. Bakanlığı Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yaygın Eğitim Enstitüsü öğretmenliği ve bölüm başkanlığı (1990-1992) görevlerinde bulundu.

1992 Haziranında Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesine öğretim görevlisi olarak atandı, beş yıl burada çalıştı. 1 Temmuz 1997 tarihinde Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne atandı. 15 Ekim 2002 tarihinde bu üniversiteden emekli oldu. Yazar evli, Kürşat ve Furkan’ın babasıdır. Yazı hayatına yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca www.ihsankurt.net adresindeki kişisel web sitesinde internet üzerinden yayınlar da yapmaktadır.

 

Yazarın Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Kongreler, Projeler:

 

MEB - UNICEF İşbirliği içinde gerçekleştirilen “Okuryazarlık Eğitimi ve Temel Öğrenme İhtiyaçları Toplantısı”(19-23 Kasım 1990, Ankara).

MEB - UNICEF İşbirliği içinde gerçekleştirilen “Sağlığa Ulaştıran Gerçekler Kitabında Yer Alan Mesajların Yaygın Eğitim Programlarına Entegrasyonu Toplantısı” (21-22 Şubat 1991, Ankara),

MEB- UNICEF - Hacettepe Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilen “Yetişkinler İçin Fonksiyonel Temel Eğitim program ve Materyallerinin Geliştirilmesi Projesi” (1990-1991),

II. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı (8-9-10 Aralık 1994, Ankara, Sunulan Bildirinin Konusu: ”Türk Edebiyatlarında (Destanlar ve Halk Hikayelerinde) Ortak “Karakter” ve “Tiplerin Psikolojik Tahlilleri (Oğuz Kağan, Dede Korkut, Manas ve Köroğlu Destanlarındaki “Tip” ve “Karakter”lerin Psikolojik Tahlilleri; Hazırlayanlar: Zeki Gürel, Hasan Avni Yüksel (İlesam Yayınları: 3. Ankara 1998. s. 332-364),

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (9-11 Eylül 1998)’ne sunulan bildirinin konusu: “Gençlere Rehberlik Yapmak Açısından Sıraüstü Yazılarının Psikolojik Analizi”. C. 1).

Çeşitli alanlarda, değişik yayın organlarında 500’ün üzerinde yazısı yayınlanan yazar, birçok kitaba imza atmıştır.  

 

ESERLERİ:

 

Kitapsızlık Hürriyeti (1997), 

Bilim Tarihinde Keşiflerin İç Yüzü (1990, 2. Bas. 1997), 

Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım (1991, 1997), 

Çiledeki İnsan Necip Fazıl (1991, 2. Bas. 2000, 3. Bas. 2011), 

Çamlığın Başında Tüten Tütün (1997), 

Çıraklık Eğitimi Çıraklık Dönemi Türkçe Ders Kitabı 1 (1992, 2. Bas. 1994), 

Çıraklık Eğitimi Çıraklık Dönemi Türkçe Ders Kitabı 2 (1992, 2. Bas. 1993), 

Yetişkinler Okuma Kitabı (1992), 

Yetişkinler Okuma Kitabı Alıştırma Kitabı (Komisyonla birlikte, 1992), 

Rehberlik ve Ruh Sağlığı (1993, 2. Bas. 1994), 

Halk Eğitimi -Yetişkinler Eğitimi ve Psikolojisi (1994), 

Gelişim Psikolojisi (1994, 2.Bas. 1994), 

Öğrenme Psikolojisi (1994, 2. Bas. 1994), 

Özel Eğitim (1996), 

Psikolojiden Kültüre (2000, Gen. 2. Bas. 2002, 3. Bas. 2008), 

Yetişkin Eğitimi (2000, 2.Bas. 2008), 

Bir Yüreğin Türküleri (Şiirler, (2001), 

Gül Şafağı Hüzünleri (Şiirler,  (2002), 

Küreselleşme Eşliğinde Bağlamada Caz Faslı (2002), 

Bilim Tarihinden Hikayeler (2003), 

Sorularla Kaygı ve Sınav Kaygısı (2005, 2. Bas. 2006), 

Sorularla Başarıyı Yakalamak (2007, 2. Bas. 2011), 

Yetişkin Psikolojisi (2008), 

Sevdanın Mektebi - Türküler Üzerine Denemeler (2008),  

Huzurun Renkleri (2008), 

Zekayı Efendileştirmek - Edebiyat Yazıları (2008), 

Kahrolsun Böyle Adalet -Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey (Roman, 2008, 3.Bas. 2013), 

Fesat Yuvası (Roman, 2013), 

Dünyayı Dünyada Boşayan Şair Abdurrahim Karakoç (2013), 

Kaymakamlıktan İdam Sehpasına Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey (2014), 

Urfa Mutasarrıfı Mehmet Nusret Bey (2014), 

Tarih Geleceği de Yazar (2014), 

Cephede Yazılan Defter (Roman, 2014),

Ankara Yalnızlığı. (Roman, 2018),

Vatandaş Türküleri Söyleyen Şair A. Karakoç (2020,

Üsküp Esintileri (2021),

Kent Yalnızlıkları (2021),

Yazıya Yolculuk. Akıl (2021),

Gerginlik Toplumu (2023),

İnsanın İşgali (2023).

 

KAYNAKÇA: Durali Doğan / Yozgat Şair ve Yazarları (1988), Gıyasettin Aytaç (MEB Din Öğretimi Dergisi. Sayı 29 Temmuz-Ağustos 1991), H. Fethi Gözler (Erciyes Dergisi. Eylül 1992), Yrd. Doç.D r. Ali Yakıcı ve Dr. Hasan Avni Yüksel / İhsan Kurt’tan İki Eser (İlesam Sayı: 45, Nisan-Haziran 1998), Dr. Hasan Avni Yüksel / Bilim Tarihinde Keşiflerin İç Yüzü (İlesam, Sayı 46-47, Temmuz-Aralık 1998), Dr. H.Avni Yüksel / Çiledeki İnsan Necip Fazıl (İlesam,  Sayı: 52, Ocak-Mart 2000), Hakkı Yurtlu / Geçmişten Günümüze Akdağmadeni (2001), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Encylopedia of Turkish Authours  People of Literature Culture and Scence (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007), Abdurrahim Karakoç / Can Dostu Kitaplar (Anadoluda Vakit, 20 Ocak 2002), İsa Kayacan / Bir Yüreğin Türküleri (Devrek Postası, 10 Nisan 2002; Hamle 5 Nisan 2002; Burdur Yeni gün, 20 Mart 2002; Tekirdağ Yeni İnan, 29 Mart 2002; Ankara Anayurt, 26 Nisan 2002), Memduh Şenol / Bir Yüreğin Türküleri Yozgat (İleri Gazetesi, 21 Şubat 2002), Muhsin İlyas Subaşı / İhsan Kurt''un Eserleri (Berceste Dergisi, Sayı.7, 2003), Biyografi Analiz Dergisi (Sayı 6, Ekim, 2003), M. Nuri Yardım / Sur Dergisi, Temmuz 2005), Durali Doğan / Yozgat Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi (2005), Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (C. 6, 2006), Bilgi Teyidi (18.06.2023).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör