Agâhî Efendi

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm

Şair-yazar (D. 1839, Rize – Ö. 1903, İstanbul). Memleketindeki ilk tahsilinden sonra İstanbul’a giderek Fetva Emini Nuri Efendiden icazet aldı. Mekteb-i Sanayi ve Feyziye Mektebinde Arapça ve Farsça öğretmenliği yaptı. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazdı. Şiirleri ve Tarabnâme adlı eseri basılmadı. Bahâriye Risâlesi adlı 2 cüzlük terci-i bendi basıldı (1881).

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör