Süryani dil bilimcisi, araştırmacı yazar (D.1868, Diyarbakır - Ö. Şubat 1930, ABD). İlk ve ortaöğrenimini Diyarbakır’da yaptı. Yine Diyarbakır’da Şark Yıldızı (Kevkev Medinho) gazetesini çıkardı. 1912’de ABD’ye göç etti. Orada, Mezopotamya adlı ve Türk, Arap, Süryanî dillerinde yazıların yer aldığı haftalık bir gazete yayımladı. Bu gazetenin yayın hayatı 1916 yılından itibaren beş yıl devam etti. Bir süre sonra İttihad adıyla Süryanice haftalık bir dergi ile yine haftalık Mezopotamya adlı bir gazete daha çıkardı.

Palak, Diyarbakır´ın yetiştiği en değerli aydınlardan biridir. Süryani Rönesansı’nın öncüsü sayıldı. Bitmekte olan Süryani kültürünün yaşayıp sürmesinde birçok şeyin ilk başlatıcısı oldu. Dergiler, ilk Süryani okulu, ilk orkestra ve Süryanice birçok araştırma kitabı ve sözlük yayımladı.

Diyarbakır’da çıkardığı Şark Yıldızı (Kevkev Medinho) gazetesi, Palak'ın üyesi olduğu İttihad ve Terakki Fırkası'nın yayın organlarından biriydi. Naum Faik derneğin faal bir üyesidir. Derneğin basın yayın işlerini düzenleyip, bültenlerini bizzat hazırlardı.

Şark Yıldızı (Kevkev Medinho) gazetesi, 27 Nisan 1910 Çarşamba günü yayına başladı. Yine, 27 Nisan 1912 tarihinde yayınına son verdi. Birinci yılda 26 sayı, ikinci yıl 17 sayı olarak, toplam 43 sayı yayınlanmıştı. Gazetenin önemli bir yönü, üç ayrı dilde yazılmasıdır. Bunun nedeni, Diyarbakırlı Süryanilerin, Süryaniceyi bilmiyor olmalarıdır. Arapçayı Mardin’den gelen Süryaniler kullanırken, Diyarbakırlı Süryaniler günlük yaşamlarında Türkçe, Kürtçe az da olsa Ermeniceyi kullanıyordu. Naum Faik, Süryaniceyi yaygınlaştırmak için, Türkçe ve Arapçayı Süryanice harflerle kullanmak durumunda kalmıştır. Öyle ki, gazetenin yayımını kutlamak üzere gönderilen 27 adet mesaj metninin 14 tanesi Osmanlı Türkçesiyle yazılmıştı.

BAŞLICA ESERLERİ:

İNCELEME-ARAŞTIRMA: Mezopotamya’da Konuşulan Arapça Halk Dilindeki Süryanice Kelimeler, Türk Dilinde Süryanice Kelimeler, Ermenice ve Kürtçede Süryanice Kelimeler, Farsçada Süryanice Kelimeler, İngilizcede Süryanice Kelimeler, Süryanice Dilinde Yunanca Kelimeler, Konuşmalar-Hitabeler-Vaazlar (Arapça, Türkçe, Süryanice olarak çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmaları), Edebî ve Dinî Seçme Yazılar (Süryanice), Lübnanlı Şair Halim Efendi’nin Halk Dilinin Arapça Kamusu Eserlerine Reddiye (Sözü geçen sözlükteki yanlışlar ve eksikler), Mezopotamya’nın Tarihi ve Coğrafyası, Arap Kamuslarında Farsça ve Yunanca Olarak Gösterilen Bazı Kelimelerin Süryanice Olduğuna Dair, Amerika’ya Hicret Eden Süryanilerin Tarihi, Arap Dili Grameri Üzerine Mülâhazalar, Diyarbakır Şehrinde Arapça Konuşan Halk Dilindeki Argo, Süryanice-Türkçe Takvim, Nusaybin ve Urfa’daki Süryanilere Ait Eski Mektepler Tarihi, V. Asırda Yetişen Süryanî Âlimlerinden Suruçlu Yakub’un Hayatı.

SÖZLÜK: Kitab-ı Mukaddes’in Süryanice Lûgatı (Diğer adı: Kitab-ı Mukaddes’te Geçen Kelimeler Kamusu), Arapça - Süryanice Lûgat, Süryani Büyüklerine Müelliflerine Tarih ve Edebiyatına Ait Kamusü’l A’lâm.

DERS KİTABI: Süryanice Okuma Kitabı (İlkokullar için), Süryanice Muhtasar Hesap Kitabı (İlkokullar için), Süryanice Muhtasar Coğrafya Kitabı (İlkokullar için).

SEÇKİ- DERLEME: Hazineler (İlk çağlardan kendi zamanına kadar Süryanî kiliselerinde söylenen ilâhîler seçkisi), Güzel Kokulu Çiçekler-Yani Arapça ve Süryanice Emsali Fıkralar, Seçme Millî Yazılar (Süryanice), Süryanice-Arapça-Türkçe Marşlar.

ÇEVİRİ: Ebû’l Farac’ın Gül Kasidesi’nin Türkçe Tercümesi, Ömer Hayyam’ın Rübaiyatının Süryaniceye Tercümesi.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2 Ank. 1996), Cavit Orhan Tütengil /  Diyarbakır Basını ve Bölge Gazeteciliği, İst., 1966), Aziz Günel / Türk Süryaniler Tarihi (İst. 1970),  Afrem Barsaum / Saçılmış İnciler (çev. Zeki Demir, İst. 2005), Senhareb Sporting Club (Faik Nahum, Beyrut 1959), Sait Şirazi / Doğunun Yıldızı Patrik 1. Efrem Barsaum (İdem Dergisi, Mayıs 2002), Yakup Tahincioğlu / İdem Dergisi (Mayıs 2002), M. Fuad Çıkkı / Faik Nahum Hayatı ve Eserleri (Şam 1936. Bu eser “Faik Nahum ve Süryani Rönesansı” adıyla Mehmet Şimşek tarafından,  2004), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009), Mehmet Şimşek / "Şark Yıldızı (Kevkeb Medinho) Gazetesi" (İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi, 2013).

ŞARK YILDIZI GAZETESİNİN "KÜNYE"Sİ

12 Ağustos 1911/30 Temmuz sene 1327 Cumartesi

2. sene numro 2

Müdir mesul muharriri Naum Faik

Mahal neşri: Diyarbekir Vilayeti

Mesleki muvaffak her nevi eser için sahifelerimiz açıktır.

 

Aydınlığın umudu Kevkeb Medinho’nun ışıkları geliyor.

Birazdan güneş yükselecek, gün aydınlanacaktır.

 

Edebi, ahbari, ayın muvakkati 15 günde bir defa neşr olunur.

Bir senelik abonesi

Diyarbekir 20 guruşdur.

Harice 25 guruşdur.

Amerikaya 1.5 dolardır.

Yazar: -
FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör