Leyla Karahan

Dil Bilimci

Doğum
Eğitim
İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü

Dil bilimci. 1951, Ankara doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara, Konya ve İstanbul’da okuyarak tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu mezunu (1972). Erzurum ve Ankara’da çeşitli liselerde ve Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmen olarak görev yaptı. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde (1976) tamamladı. 1982’de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi kadrosuna atandı. “Erzurumlu Darir - Kıssa-i Yûsuf” konulu çalışması ile doktorasını (1986) tamamladı. 1987’de yardımcı doçent, 1992’de doçent, 1998’de profesör oldu.

GÜ Türk Dili Dersleri Bölüm Başkanlığı (1992-94), Türk Dil Kurumu aslî üyeliği (1992), Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Türk Dil Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (1992-97), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü Başkanlığı (2001-02), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliği (2002-03) yaptı.

Türk diliyle ilgili makaleleri Türk Kültürü, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türk Kültürü Araştırmaları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türk Yurdu, Türk Dili, Bilig dergilerinde yayımlandı. Dil konusunda çeşitli kongrelerde bildiriler sundu. Türk Dil Kurumunun yürüttüğü Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırması ile Türkiye Türkçesi ve Tarihi Devirler Yazı Dilleri Grameri projelerinde görev aldı. 1996’da Türkiye Yazarlar Birliği Dil Ödülüne layık görüldü.

ESERLERİ:

Bayburt Kanunnamesi (1990), Türkçede Söz Dizimi (1991), Kıssa-i Yûsuf (1994), Türk Dili (4 cilt, Prof. Dr. A.B. Ercilasun ile, 1994), Erzurumlu Darir (1995), Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması (1996), Hüseyin Cahit - Türkçe Sarf ve Nahiv (Dilek Ergönenç ile, 2000), Tahir Ken’an - Kavaid-i Lisan-ı Türki (Ülkü Gürsoy ile, 2004).

HAKKINDA: Mustafa Argunşah / Kıssa-i Yûsuf (Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı: 6, 1997), Ahmet Buran / Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması (Türk Dili, sayı: 542, Şubat 1997), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör