Hamza Zülfikar

Dil Bilimci

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Dilbilimci. 1941, Bitlis doğumlu. İlk ve ortaokul ile Bitlis Lisesini (1958) tamamladı. Ankara Üniversiteszi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (1964) mezunu. Türk Dil Kurumunda bir yıl çalıştıktan sonra, mezun olduğu fakülteye asistan olarak girdi. Aynı yerde doktorasını “Çağatayca Bir Kur’an Tefsiri” adlı tezle (1970) tamamladı. “Türkiye Türkçesinde Ses Yansımalı Kelimeler” teziyle doçentliğe (1982) ve 1988’de profesörlüğe yükseldi. 1975’te California Üniversitesinde, 1976-77 öğretim yılında Fırat Üniversitesinde, 1982’de Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, 1985-86 yıllarında Hollanda Nuts Akademisinde Türkçe dersleri verdi.

Fakültedeki öğretim faaliyetinin yanında 1980 yılından itibaren Türk Ansiklopedisi’nin yayımlanmasında başredaktör yardımcısı olarak çalıştı. Millî Eğitim Bakanlığının çıkardığı bu ansiklopedinin tamamlanıp ortaya konmasında yardımcı oldu. 1985-86 ders yılının ilk yarısında, Hollanda hükümetinin davetlisi olarak bu ülkeye gitti. Nuts Akademisinde dört ay süreyle Türk dili dersleri verdi. 1983-89 yılları arasında, rektörlüğe bağlı bulunan Türk Dili Bölümünün başkanlığını yaptı. Çalışmalarını Türk Dil Kurumu Terim Kolu Başkanı ve TDK Başkan Yardımcısı olarak sürdürdü. 2001 yılında Türk Dil Kurumundaki bütün görevlerinden istifa etti. Bu tarihten sonra Türk Dil Kurumunun yalnızca bilim kurullarının toplantılarına katıldı. Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), Türk Dil Kurumu asli üyesi, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı kurucu üyesidir.

Zülfikar, makalelerini 1967 yılından itibaren Hisar, Türk Dili, Türk Kültürü, Türkoloji Dergisi, Askerî Tarih Bülteni, Türkoloji Dergisi, Kardelen, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları dergileri ile Prof. Dr. Sadık Tural Armağanı (2002) gibi ortak kitaplarda yayımlandı. Alanıyla ilgili sempozyumlara katılarak bildiriler sundu ve konferanslar verdi.

ESERLERİ:

Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi (1969), Yüksek Öğretimde Türkçe Yazım ve Anlatım (1974), Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler (1980), Anayasa Sözlüğü (Hasan Eren’le, 1985), Türk Dili (kurul, 2 cilt, 1988), Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları (1991), Bitlis-Muş Yöresinde Halk Kültürü, Atatürk ve Kuvay-ı Milliye (1992), Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler Sözlüğü (1996), Okul Sözlüğü (kurul, 1994).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör