Musa Yıldız

Profesör, Araştırmacı Yazar, Dil Bilimci, Rektör, Akademisyen

Doğum
20 Temmuz, 1967
Eğitim
Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğimi Anabilim Dalı
Burç

Akademisyen, Profesör, Gazi Üniversitesi Rektörü, Yazar, Çevirmen. 20 Temmuz 1967, Samsun doğumlu. Karadeniz İlkokulu (1977), Samsun Merkez İmam-Hatip Lisesi (1984), Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğimi Anabilim Dalı (1988) mezunu. 1988-94 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Necîb Mahfûz’un Hayatı, Eserleri ve Kısa Hikâyeleri” adlı teziyle (1992) yüksek lisansını tamamladı.

1994’te Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 1996 yılında Kahire Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Necîb Mahfûz’un Sembolik Romanları”  başlıklı teziyle (1998) doktora programını tamamladı ve aynı yıl öğretim görevlisi kadrosuna atandı. 1999-2000 yılları arasında askerliğini Kara Lisan Okulunda yaptı. GÜ’de 2001 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent oldu. 2003-04 öğretim döneminde Ürdün Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında profesörlük unvanını aldı.

Nisan 2010-Kasım 2011 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Ağustos 2012-Eylül 2013 arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Eylül 2013-Eylül 2014 arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye tarafının Rektörlüğü görevine atandı. Ocak 2015-Mayıs 2015 arasında Amerika’da bilimsel araştırmalarda bulundu.

Prof. Dr. Musa Yıldız, 11 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Cumhurbaşkanlığının 13.08.2020 tarih 2020/411 sayılı kararı ile Gazi Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

Arap dili eğitimi, Arap edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk kültür tarihi alanlarında çok sayıda yayını olan Prof. Dr. Musa Yıldız, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi bilmektedir.

 Alanıyla ilgili araştırmaları Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, EKEV Akademi Dergisi, Avrasya Dosyası, İslâm Araştırmaları, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Diyanet Avrupa ve Nüsha dergilerinde yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisi’ne Arap dili ve edebiyatı ile ilgili maddeler yazdı.

 

ESERLERİ:

 

Dilbilim: Arapça Tekâmül Kursu Ders Kitabı (2000), Arapça Çeviri Kılavuzu, (Emrullah İşler’le, 2002), Bil Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fî’l-İsti’âresi (2002), Aşıklara Ayna ve Terazi, (Mustafa Tatçı ile, 2002), Arapça Yazma ve Okuma Kılavuzu (Erkan Avşar’la 2005), Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi (Emrullah İşler’le, 2005), Niyazî Mısrî ve Kasîde-i Burde Tesbî’i (2005), Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikâyeler, I-V (Erkan Avşar’la 2006), Arapça Yazılı Anlatım (Kompozisyon) (Nurettin Ceviz’le 2008), Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri (Nurettin Ceviz’le 2009), Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Fıkralar (Hayrullah Çetinkaya ile 2010), Def‘u'l-Hucne fi’rtidâhi'l-Lukne, (Ma‘rûf er-Rusâfî’den 2011), Arapça Hızlı Okuma, (Nurettin Ceviz’le 2012), İlahiyatlar İçin Arapçaya Giriş, (Nurettin Ceviz ve Soner Gündüzöz ile 2012), Türkçe Çevirileriyle Arapça Kısa Öyküler (Murat Özcan ile 2017).

 

Çeviri: el-Burde (Muhammed ‘Abdulazîz er-Rifâ’î’den, Hattat Aziz Efendi’nin hayatıyla ilgili bölüm, 1996), El Yazmaları Dünyasında Türkiye’nin Yeri (Hasan Duman’dan, 1997), Esir Üniforması (Necip Mahfuz’dan, 1999), Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu (Arapça çeviriler, 1999), Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri / 1828-1928 (Hasan Duman’dan, Arapça bölüm çevirileri: Cengiz Ketene ile, 2000), Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri (Hasan Duman’dan, 2000), Küçük Asya (Charles Texier’den, Osmanlıcaya yapılan çeviri metni sadeleştirme, 2002), Mir’âtu’l-’Âşıkîn ve Mîzânu’l-’Âşıkîn (Aşıklara Ayna ve Terazi), (Safranbolulu Mehmet Emin Halvetî’den, Mustafa Tatçı ile, 2003), Dîvân-ı İlâhiyât (Azîz Mahmûd Hüdayî’den, Mustafa Tatçı ile, 2005), Mevlid Şerhi / Gülzâr-ı ‘Aşk (Hüseyin Vassaf’tan, Mustafa Tatçı ve Kaplan Üstüner ile, 2005), er-Risâletu’r-Ruşdiyye fî’t-Tarîkati’l-Ahmediyye, (Üsküdarlı Muhammed Nasûhî’den, Mustafa Tatçı ile, 2005), Sinop Gazetesi’nin Tanıklığında Milli Mücadele (Mustafa Tatçı ve Seyfettin Ünlü ile 2006), Erenler Kitabı (Tezkiretü'l-Hâs), (İbrâhîm Hâs Halvetî’den Mustafa Tatçı ve Yasin Şen ile 2007), Elmalılı Hamdi Yazır, Kuran-ı Kerim ve Türkçe Meali Satır Altı Anlamlı, (Nurettin Ceviz’le 2010), Mevlid Şerhi (Gülzâr-ı ‘Aşk) (Hüseyin Vassaf’tan Mustafa Tatçı ve Kaplan Üstüner ile 2013), Mir'atu'l-'Âşıkîn ve Mîzanu’l-'Âşıkîn (Aşıklara Ayna ve Terazi), (Safranbolulu Mehmet Emin Halveti’den Mustafa Tatçı ile 2013).

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), Özgeçmiş - Prof. Dr. Musa Yıldız (musayildiz.com.tr, 16.01.2019, 15.08.2020), Devlet Üniversitelerimizin Rektörleri (yok.gov.tr, 15.08.2020), Musa Yıldız kimdir! (haberler.com, 15.08.2020), Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir (milliyet.com.tr, 15.08.2020),  Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir? (ahaber.com.tr, 15.08.2020), Musa Yıldız kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız (hurriyet.com.tr, 15.08.2020), Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir? (star.com.tr, 15.08.2020).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör