Mustafa Canpolat

Dil Bilimci

Doğum
14 Mayıs, 1936
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Dilbilimci. 14 Mayıs 1936, Hekimhan / Malatya doğumlu. İlk ve ortaokulu Kadirli’de tamamladı. Adana Erkek Lisesinden (1955) mezun oldu, bir yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisine devam etti, TDK bursu ile aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne geçti. Bölümü haricinde Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı sertifikalarına da sahip olarak (1960) yükseköğrenimini bitirdi. Türk Dil Kurumunda Terim Kolu uzmanlığı (1960-62) yaptı. Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Lehçeleri Kürsüsünde asistan oldu. Doktorasını 1965’te “Behçetü’l-Hada’ik fî Mev’izeti’l Hala’ik (Giriş, Gramer İncelemesi, Dizin)” konulu tezle tamamladı. Aynı yıl Hamburg Üniversitesi Ön Asya Tarihi Kültürleri ve Dilleri Enstitüsünde Türkçe okutmanı oldu ve Anadolu Ağızları ve Orta Türkçe dersleri verdi. 1967’de Türkiye’ye, 1969’da fakültedeki görevine döndü. “Ali Şir Nevayi: Lisanü’t-Tayr” adlı tezle (1973) doçent, 1983’te profesör oldu. TDK’da Derleme-Tarama Kolu, Sözlük Kolu Başkanlıklarında (1976-82), Konya Selçuk Üniversitesinde (1977-82), Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesinde (1982-83) görev yaptı. 1992’de, AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünü kurarak altı yıl bu bölümün başkanlığını ve DTCF Eski Türk Dili Anabilim Dalı başkanlığını yürüttü. Dil Derneği üyesidir.

Üç yıl bir komisyonla Türk Dilleri Araştırmaları Yıllığı (1995, 1996 ve 1997) editörlüğünü yaptı. Akşit Göktürke Saygı (1993) kitabına bölüm yazdı. Ömer Asım Aksoy Armağanı (1978) editörlerinden biri oldu. 1993’te Uluslararası Cengiz Aytmatov Birliği Ödülünü aldı.

ESERLERİ (İnceleme):

Türk Dili ve Edebiyatı Örnekleri (Kayahan Erimer’le, tıpkıbasım, 1981), Ömer bin Mezid: Mecmû’atün-nezâ’ir (1982), Ali Şir Nevayi: Lisanüt-Tayr (1995), Manas (Manzum parçaların Türkçe çevirisi, 1995).

HAKKINDA: Mustafa Emre / Geçmişten Geleceğe Çukurova’da Şiir (2 c. 1994), Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir (2000), TDOE – TDE Ansiklopedisi 2 (2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör