Abdulaziz Bayındır

İslam Hukukçusu

Doğum
Eğitim
Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi

İslâm hukuku araştırmacısı. 1951, Tortum / Erzurum doğumlu. İstanbul İmam Hatip Okulu (1971), Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi (1976) mezunu. Doktorasını 1984 yılında Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde tamamladı. 1987’de, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü İslâm Hukuku Anabilim Dalında doçent, 2003’te profesör oldu. İÜ İlahiyat Fakültesi Dünya Dinleri Kültürü bölüm başkanlığı, İÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği, Temel İslâm Bilimleri Bölümü İslâm Hukuku Anabilim Dalı başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Kur’an Işığında Tarikatçılığa Bakış adlı eseri Rusçaya çevrilerek basıldı. Makalelerini, İÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi ile Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi’nde yayımladı. Alanıyla ilgili çok sayıda toplantıda bildiri sundu.

ESERLERİ:

İslâm Muhakeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygulaması, 1986), Kur’an Işığında Tarikatçılığa Bakış (1997), Din ve Devlet İlişkileri Teokrasi ve Laiklik (1999), Duada Evliyayı Aracı Koyma ve Şirk (2001), Ticaret ve Faiz (2002). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör