İbrahim Hakkı Efendi

Devlet Adamı, Şair

Doğum
-
Ölüm
00 Aralık, 1930

Şair, devlet adamı (D. ?, Erbil - Ö. Aralık 1930, Bağdat). Bağdat’ın köklü ailelerinden Hayderîzâdelere mensup. Öğrenimini Erbil’de tamamlayarak İstanbul’a gitti. Elcezire Kazası niyabetine atandı. Meclis-i Maarif üyeliği, aynı nezarette Mübayaa Komisyonu başkanlığı, Diyarbakır Merkez naipliği, Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiyye üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. 1918’de teşkil edilen Tevfik Paşa Kabinesince şeyhülislâmlığa atandı. Aynı göreve Ali Rıza Paşa Kabinesinde ve Salih Paşa’ınn sadareti (başbakanlığı) döneminde de getirildi. Bu görevinden 4 Nisan 1920’de ayrıldı. Peşinden Bağdat’a gitti ve Irak Hükümetinin Meclis-i Âyan üyeliğine atandı. Şiirleri basılmadı.

ESERLERİ:

Terkîb-i Bend, Irak Ordusuna Hitâb.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemâl İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör