Ohannes Ferid Tek’er

Bürokrat

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Bürokrat (D. 1864, Antep – Ö. 1947, İstanbul). Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu, 1894) mezunu. 1894’te Ticaret ve Tarım Bakanlığında Tercüme-i Fünûn Kalemi kâtipliğine, 1891’de Kerpe kazası kaymakamlığına, 1896’da Van vali yardımcılığına atandı. Bu görevde on bir yıl kaldıktan sonra, 1908’de mülki yöneticilikten ayrılarak İstanbul’a gitti. Cemiyet-i Rüsûmiye (Gümrükler Yönetim Kurulu) üyeliğine getirildi. Bir yıl sonra yine yöneticiliğe dönerek Kosova, Limni, Canik (Samsun) bölgelerinde vali yardımcılığı ve mutasarrıflık yaptı ve bu son görevinden Şubat 1913’te alındı. 1919’da İçişleri Bakanlığı Özlük İşleri müdürlüğüne atandı, 13 Ocak 1923’te emekliye sevk edildi. Ölünceye kadar İstanbul’da serbest olarak çalıştı. Takvîm-i Edebî (1889) adıyla hazırladığı yıllık (1889 Şiir Yıllığı) basıldı.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968),  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör