Pertev

Devlet Adamı, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Seyyid Mehmed

Devlet adamı, şair (D. 1785, İstanbul – Ö. 1837, Edirne). Nakşibendî-Mevlevî şeyhi Ali Behcet Efendi’nin öğrencisidir. Ataları Hicaz’dan Kırım / Bahçesaray’a göç etmişti. İlk eğitimini İstanbul’da Hoca Mehmed Ataullah’tan aldı. Hoca Neşet’ten Farsça, Hoca Vahyî’den Mesnevî okudu. 1804’te Divan-ı Hümayun (Sarıy’da halkın dinlenildiği bölüm) dairesinde ve Divan Kaleminde (başbakanlık özel kalemi) görev yaptı. 1826’da Reisülküttaplığa (Dışişleri Bakanlığı) atandı. 1829’da bu görevinden azledildi. Kavalalı Mehmed Ali Paşa’ya elçi olarak gönderildi ve bu görevini başarıyla tamamladığı için Umur-ı Mülkiye Nezaretine (İdari İşler Bakanlığı, İçişleri Bakanı) atandı. Devlet kademelerinde hızla ilerledi. Fakat düşmanlarının oyunu sonucu önce Edirne’ye sürgüne görderildi, daha sonra da idam edilerek öldürüldü. Arapça, Farsça ve Türkçe şiirleri vardır. Dîvan’ı (1840) basıldı.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör