Dücane Cündioğlu

Araştırmacı, Yazar

Doğum
21 Ocak, 1962
Burç

Araştırmacı-yazar, düşünür. 21 Ocak 1962, Üsküdar / İstanbul doğumlu. 1978’de siyasi olaylar sebebiyle bir süre cezaevinde kaldı.  2 Nisan 1980'de başladığı yazı hayatına çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yazarak devam etti. 1981'de Kur'an ilimlerini temel uğraş alanı olarak seçti. 1985’ten itibaren Tibyan Yayınlarını kurarak yayıncılıkla meşgul oldu ve başta Tefhîm’ül Kur’an olmak üzere birçok dini eserin redaksiyon kurulunda yer aldı.

Yorumbilim'in (İlm-i Tefsir) yanı sıra uzun yıllar Tarih, Dilbilim (İlm-i Belâğat), Düşüncebilim (İlm-i Mantık) ve Felsefe dersleri verdi. Bir dönem Berlin'de yaşadı. sozkimin.com Şubat 1998'ten 2011'e kadar Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaρmış, 05.02.2011 tarihinde 'Son Günahım' adlı yazısı ile gazete yazılarına son vermiştir.

1993'te Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili: Kur'ân ve Meâlini hazırlayıp notlandırdı. Tarih ve siyasetten sosyal alandaki birçok tartışmalara kadar çok farklı sahalardaki çalışmaları ile ilmi araştırmalarına devam etti.

Bilimsel araştırmaları doğrultusunda yayımladığı eserlerinde, felsefede sahip olduğu yeni bir üslubun yanında sosyal meseleleri düşünce hayatımızla irtibatlandırarak yeni yaklaşımlar geliştirmeye çalıştı. Bunun yanında "Kesf-i Kadim: İmam Gazâlî’ye Dâir" kitabında olduğu gibi modern dönemde İslam düşünce geleneğine yaklaşım sorunlarına değinmenin yanında geleneğin yeniden okunmasında yeni bir usul geliştirmeye gayret etti. 2006 yılında Cemil Meriç e dair hazırladığı üç ciltlik çalışmasının yanında felsefe ve tasavvuf sahasında makaleler kaleme aldı. "Ölümün Dört Rengi" isimli eseri ile felsefi kültürün ulaşabildiği çok farklı sahalarda eserlerini kaleme almaya devam etti.

ESERLERİ:

Elmalılı Hamdi Yazır / Kur’an-ı Kerim ve Meali (hazırlayan ve notlandıran, 1993), Başörtü Risalesi (1995), Kur’an’ı Anlamanın Anlamı (1995), Anlamın Buharlaşması ve Kur’an (1995), Hermenötik Bir Deneyim Kur’an Tedkikleri 2, Sözün Özü: Kelam-ı İlahi’nin Tabiatına Dair (1996), Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi (1997), Kur’an Dil ve Siyaset Üzerine Söyleşiler (1998; 2005’te Kur’an ve Dil’e Dair Söyleşiler 1 ve Tarih ve Siyaset’e Dair Söyleşiler 2 adlarıyla iki ayrı kitap olarak), Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet İdeolojisi (1998), Hakikat ve Hurafe (1999), Keşf-i Kadim: İmam Gazâlî’ye Dâir (2004), Kur’an Çevirilerinin Dünyası (1999), Bir Siyasî Proje Olarak Türkçe İbadet (1999), Bir Kur’an Şâiri: Mehmed Âkif ve Kur’an Meâli (2000), Ara Sokakların Tarihi: Hatıralar ve Hatıratlar (2004), Cenab-ı Aşk’a Dair (2004), Felsefe’nin Türkçesi: Cumhuriyet-Felsefe-Eleştiri (2004),  Felsefe'nin Tüɾkçesi: Cumhuɾiyet-Felsefe-Eleştiɾi  (2004), Philo Sophia Loren (2004), Keşf-i Кadim: İmam Gazâlî'ye Dâiɾ (2004), Mehmet Akif’in Kur’an Tercümeleri (2005), Akif’e Dair (2005), Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Din ve Siyaset (2005), Düşünce Düşlenir (2005), Cemil Meriç: Bir Mabed Bekçisi / İşçisi / Savaşçısı (3 cilt, 2006, 2007), Daire'ye Dair (2007), Göz İzi (2007),  Hz. İnsan (2009),  Ölümün Dört Rengi (2009), Mimaɾlık ve Felsefe (2012), Sinema ve Felsefe (2012), Sanat ve Felsefe (2012).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013),  Metin Tavukçuoğlu / Keşf-i Kadim (Hece, sayı: 102, Haziran 2005), Dücane Cündioğlu Kimdir? (sozkimin.com, 15.06.2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör