İbrahim Ethem Dirvana

Devlet Adamı, Felsefeci

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi ( Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi), Sorbon Üniversitesi Siyasî İlimler Fakültesi

Felsefeci, devlet adamı (D. 1864, İstanbul – Ö. 1959, İstanbul). Gülhane Askerî Rüştiyesinde orta, Mülkiye’nin idadî kısmında lise öğrenimi gördü. 1885’te Mülkiye Mektebinin yüksek kısmını bitirdi. 1885’te Mabeyn-i Hümayun (o dönemde Yıldız Sarayı) 3. Kâtipliğine atandı. Burada iken ödeneği bizzat II. Abdülhamid tarafından verilerek 31 Temmuz 1889’da Paris’e öğrenim için gönderildi. Sorbon Üniversitesi Siyasî İlimler Fakültesinden mezun olarak İstanbul’a döndü. 1894’te Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. Brüksel, Washington, Londra sefaretlerinde bulundu. 1898’de Şura-yı Devlet üyeliğine atandı. Beyrut ve İzmir’de valilik yaptı. 1. Damat Ferit Paşa Kabinesinde Posta Telgraf ve Telefon bakanı, 1919’da İçişleri Bakanlığı vekili oldu. 1 Şubat 1926’de emekliye sevk edildi. Türkiye’de Descartes felsefesini ilk tanıtan kişi olup, bu nedenle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından 1946’da kendisi için bir jübile düzenlendi. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu da İş Mecmuası’nın 55. sayısını İbrahim Edhem Dirvana Özel Sayısı olarak hazırladı.

ESERLERİ:

FELSEFE: Semerât-ı Akıl (1887).

ÇEVİRİ: Usûl Hakkında Nutuk (Descartes’tan, 1895; özet bas. 1928).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör