Mehmet Vecihî

Roman Yazarı

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Mühendishane Mektebi

Romancı (D. 1869, İstanbul - Ö. 1904). Mühendishane Mektebini bitirerek (1891) istihkâm subayı oldu. Nafia Fen Heyetinde çalıştı. Kolağası (önyüzbaşı) rütbesine yükselmiş iken içkiye aşırı düşkünlüğü nedeniyle geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü. 1894 yılından itibaren İkdam gazetesinde tefrika ettiği romanlarıyla edebiyat kültürü bulunmayan kesimlerden geniş ilgi görmüştü. Romanlarında Namık Kemal’i taklit etmeye çalışarak aşırı süslü bir anlatımı benimsediği kabul edilir.

ESERLERİ:

ROMAN: Mihridil (1895), Mehcure (1895), Hikmet (Mehcure’nin devamı, 1896), Hürrem Bey (1896), Sâil (1896), Malik (1896), Mesude (1896), Müjgan (1898), Çoban Kızı (1896), Nedamet (1896), Hasbihal (1897), Vuslat (1898), Sakıp (1898), Netice Yahut Bir Yetimin Sergüzeşti (1898), Hasta (1899), Feryat (1899), Harabe (1899), Akif (1899), Sevdayı Masumane (1900).

HİKÂYE: Halime (1898), Hikâye-i Müntahabe Mecmuası (5 hikâye).

İNCELEME: Tesalya Harbi Tarihi, Tarih-i İslâm.

PİYES: Endülüs (manzum).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör