Beşir Hamitoğulları

İktisat Profesörü, İktisatçı, Akademisyen, Yazar

Doğum
02 Şubat, 1938
Eğitim
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Burç
Diğer İsimler
Mehmet Beşir Hamitoğulları

İktisat profesörü, akademisyen, yazar. 2 Şubat 1938, Mardin doğumlu. Ön adı Mehmet’tir. Babasının dedesi Şeyh Abdurrahman, İkinci Abdülhamid’in baş danışmanları arasındaydı. Kızıltepe Merkez İlkokulu (1941), Mardin Lisesi (1950), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1960) mezunu. Doktorasını Paris Üniversitesi İktisat Fakültesinde yaptı (1961-65). Yurda dönüşünde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine öğretim üyesi oldu. 1973’te doçent unvanını aldı. 1985’te profesörlüğe yükseldi. Fransa ve İngiltere üniversitelerinde misafir profesör olarak dersler verdi, incelemeler yaptı. Ecevit hükümetine başdanışmanlık (1973-74), KKTC Devlet Başkanı Rauf Denktaş’a fahri danışmanlık yaptı. Mardin ili temsilcisi olarak Danışma Meclisi üyeliğinde bulundu.

Makaleleri Siyasal Bilgiler, İstanbul Hukuk, İlim ve Sanat, Dış Politika, Milliyet, Cumhuriyet, Millî Gazete, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, Yeni Dönem vd. yıllık, dergi ve gazetelerde yayımlandı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok bilimsel toplantıya konuşmacı olarak katıldı, bildiriler sundu. Türk Parlamenterler Birliği, Türkiye Ekonomi Kurumu, BM Türk Derneği üyesidir. Ayrıca ders kitapları ve basılmamış eserleri vardır. Fransızca, İngilizce, Arapça, Kürtçe bilmektedir.

ESERLERİ:

La Planification du Developpement Economique En Turquie (Türkiye’de İktisadi Kalkınma Planlaması, 1968), Kapitalist Ülkelerde Devlet Müdahalesinin Anlamı ve Türkiye’de Durum (1972), Teknoloji Transferi Sorunu ve Türkiye (1974), Halk Sektörü (1974),  Kapitalist Toplumun Yaratığı Şoklar ve Roma Kulübü (M. Koloğlu’na 70 yaş Armağanı kitabında sh. 91-1119, 1975), Uluslararası Ekonomik Düzen ve Türkiye’nin Mekân Boyutu (1977),  İktisadi Sistemlerin Temelleri (1978), Çağdaş İktisadi Sistemler-Strüktürel Bir Yaklaşım (1982), İslâmın Kalkınma Modeli (1987).

KAYNAKÇA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. VI, 1969), Hamitoğulları’nın Tezi Paris Üniversitesinde Okutulacak (Ankara Bayram gazetesi, 1.3.1969), Çağdaş İktisadi Sistemler (Tercüman, 28.3.1986), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir (5. bas. 1997).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör