Korkut Boratav

Araştırmacı, Yazar

Doğum
04 Aralık, 1935
Eğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Burç

Araştırmacı-yazar. 4 Aralık 1935, Konya doğumlu. İlkokulu Ankara’da, ortaokulu Kayseri’de, liseyi Ankara’da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1959) mezunu. Avukatlık stajından sonra, doktora öğrenimini Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı (1967). Aynı fakültede asistan olarak başladığı öğretim üyeliğini iktisat doçenti (1972) ve profesörü (1980) olarak sürdürdü. 1402 sayılı sıkıyönetim yasası ile görevden alınınca Zimbabwe Üniversitesine gitti (1983). Bu üniversitenin iktisat bölümünde profesör olarak öğretim üyeliği (1984-86) ve bağımsız araştırıcılık (1987-88) yaptı. Danıştay kararı ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalına profesör olarak yeniden atandı (1989) ve bu görevdeyken 2002’de emekli oldu.

Alanında kaleme aldığı makalelerini Toplum ve Bilim, Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries, The World Economy, Toplum ve Hekim, World Development, İşletme ve Finans, Cambridge Journal of Economics, Monthly Report of the Vienna Institute of  International Economic Studies (WIIW) dergilerinde Türk-İş Yıllığı, ANKA Ekonomik Bülteni’nde, Türkiye’de Tarımsal Yapı ve İstihdam, Küreselleşme, External Liberalization, Economic Performance and Social Policy, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar: Oktar Türel’e Armağan, Dünya Ekonomisinde Bütünleşme Hareketleri ve Türkiye, İlhan Tekeli İçin Armağan Yazıları gibi derleme kitaplarda yayımladı. Çeşitli tarihlerde uluslararası kuruluşlar tarafından örgütlenen araştırma projelerine, kongre ve konferanslara katıldı. Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm adlı kitabıyla 1983 Mülkiyeliler Birliği Ödülünü, 1997 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülünü kazandı.

ESERLERİ:

Türkiye’de Devletçilik (1962), Kamu Maliyesi ve Gelir Dağılımı, Kavramlar ve Metod Meseleleri (1965), 100 Soruda Gelir Dağılımı: Kapitalist Sistemde, Sosyalist Sistemde, Türkiye’de (1969), Sosyalist Planlamada Gelişmeler (1973), Uluslararası Sömürü ve Türkiye (1979), Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm (1980), İktisat Politikaları ve Bölüşüm Sorunları: Seçme Yazılar (1983), Krizin Gelişimi ve Türkiye’nin Alternatif Sorunu (Çağlar Keyder ve Ş. Pamuk ile, 1984), Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı İçin Konut Sektörü ve Politikaları Üzerine Bir Model Önerisi (H. Ersel ve Y. Kepenek ile,1984), Yirminci Yüzyılda Türkiye Ekonomisi / 1908-85 (Almanca, 1985), Die türkische Wirtschaft im 20. Jahrhundert: 1908-1980 (1987), Stabilization and Adjustment Policies and Programmes -Country Study 5: Turkey (1987), Türkiye İktisat Tarihi: 1908-1985 (Economic History of Turkey: 1908-1985, 1988), İktisat ve Siyaset Üzerine Aykırı Yazılar (Non-conformist Papers on Economics and Politics, 1988), 1980’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm (Social Classes and Distribution in Turkey during the 1980s, 1991),  Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT’ler (New Dimensions of Industrialization in Turkey and Public Enterprises, 1993), Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim (1994), İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri (Class Profiles from Istanbul and Anatolia, 1995), Türkiye Tarihi 5, Bugünkü Türkiye 1980-1995 (History of Turkey 5, Contemporary Turkey, 1980-1995 (1995, Bülent Tanör ve Sina Akşin ile birlikte, Yayın Yönetmeni: Sina Akşin), Türk KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi, Araştırma Raporu (Economic Assessment of the Turkish Public Enterprise System, Summary Report, 1998, Y. Kepenek, E. Taymaz, T. Bali, N. İ. Ertuğrul ve M. A. Candan ile birlikte), Yeni Dünya Düzeni Nereye (The New World Order: Whereto?, 2000), Türkiye Ekonomisinin Son Durumu (2002), Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2002 (Economic History of Turkey: 1908-2002, 2003).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör