Mehmed Nebil Bey

Hattat, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Valide Rüştiye Mektebi

Hattat, şair (D. 1842, İstanbul – Ö. 1889, Ayvacık / Samsun). Müneccimbaşı Osman Saip Efendi’nin oğludur. Annesi Naili Abdullah Paşa’nın torunlarından şair Nebil Mehmet Bey’in kızı Şerife Samiye, onun da annesi Şeyhülislâm Âşir Efendi’nin oğlu Mehmet Hafid Efendi’nin kızı Şerife Nakiye Hanım’dır. Teyzesi Şeref Hanım da şairdi. Sıbyan Mektebinde (ilkokul) okudu. 1852 yılında İstanbul rüusu (bir ilmiye sınıfı derecesi) kendisine verildi. Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Osman Salâhuddin Dede Efendi’den Mevlevî külâhı giydi. Bu dergâhta ney üflemesini öğrendi. On üç yaşında Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Valide Rüştiye Mektebinden diploma aldıktan sonra ta’lik hattı (bir güzel yazı şekli) eğitimi aldı. Ayrıca özel dersler görerek kendini yetiştirdi. Külliyât-ı Mîri Nebil adını verdiği bir divanı vardır.

“Nebil Bey, yaratılış itibariyle gözü tok, zevk ve eğlenceye düşkün, rahat hareket eden zarif biriydi. Vefatında aile efrafından (bireylerinden) da kimse bulunmadığı için eserleri başkalarının eline geçti. Şiirlerinin bir kısmını dostu Vasıf Bey, “Külliyât-ı Mîri Nebil” ismiyle topladı. Bu divan, daha sonra Nebil Bey’in oğlu Galip Bahtiyar Bey’in eline geçti. Eserin her sayfası yirmi beş beyitten oluşur, 124 büyük sayfadan ibarettir. Beyitlerinin toplamı 2793’tür. Külliyat, bir tevhit ve na’t ile başlamaktadır.” (Trabzonlu İhsan Bey)

KAYNAK: İbnülemin Mahmut Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. 2, s. 1160,1988), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular IV (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör