Malik Aksel

Ressam, Yazar

Ölüm
15 Şubat, 1987
Eğitim
Berlin Güzel Sanatlar Okulunda Resim Bölümü
Diğer İsimler
Malik Vicdani

Ressam ve yazar (D. 1901, Selanik - Ö. 15 Şubat 1987, İstanbul). Malik Vicdani imzasını da kullandı. İlköğrenimini Serez’de gördükten sonra İstanbul’a geldi. İstanbul Muallim Mektebi (1921) mezunu. 1928-32 arası Berlin Güzel Sanatlar Okulunda resim öğrenimi gördü. Dönüşünde, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde resim ve sanat tarihi öğretmenliğine başladı. 1954’te Çapa Eğitim Enstitüsüne geçti ve 1968’de buradan emekli oldu.

Çok sayıda öğrenci yetiştirdiği gibi yurtiçinde ve yurtdışında geniş ilgi gören resim sergileri açmıştır. Varlık, Hisar, Türk Edebiyatı dergilerinde deneme ve sohbet türü yazıları yayımlandı.

ESERLERİ:

Resim Sergisinde Otuz Gün (1943), İstanbul Mimarisinde Kuş Evleri (1959), Anadolu Halk Resimleri (1960), Türklerde Dinî Resimler (1967), Sanat ve Folklor (1971), İstanbul’un Ortası (1977).

HAKKINDA: Ahmet Köksal / Ressam Eğitimci ve Yazar Malik Aksel (1988), TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 2, 1989), Beşir Ayvazoğlu / Anadolunun Sanat Kapılarında Bir Ressam (Defterimde Kırk Sûret, 3.bas., 1999, s. 26-29), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001).

Yeşillikler Tablosu

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör