Mahmut Şevket Gavsî

Müzisyen, Devlet Adamı, Şair

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Mektebi Mülkiye (Siyasal Bilgiler Okulu)

Şair, müzisyen, devlet adamı (D. 1873, İstanbul – Ö. 1954). Cumhuriyet döneminde Özdönmez soyadını aldı. Edirne Askerî Rüştiyesi (askeri ortaokul) ve Mülkiye İdadîsinde (lise) eğitim gördü. Bir müddet Mekteb-i Mülkiye’ye (Siyasal Bilgiler Fakültesi) devam etti. Harbiye Nezaretinin çeşitli birimlerinde çalışarak emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Müzik çalışmaları ve besteler yaptı.

ESERLERİ:

ŞİİR: Gülzâr-ı Şebâb, Bahâr-ı Hevesim.

DİĞER: Nesirlerim, Müntehabât-ı Fârisiyye, Kavâid-i Fârisiyye.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemâl İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör