Mehmet Nuri Gençosman

Çevirmen, Şair

Doğum
Ölüm
-

Şair ve çevirmen (D. 1897, Ağın / Elazığ - Ö. 1976). İlköğrenimini Ağın’da, ortaöğrenimini Diyarbakır, Elazığ ve Konya’da tamamladı. Elazığ’da Mektûbi Kaleminde mümeyyizlik, Nafia Fen Mekteb-i Alisinde (Yüksekokulunda) edebiyat öğretmenliği, Harbiye Nezaretinde memurluk, Tercüme Bürosu ve Türk Dil Kurumunda üyeliği yaptı. Sayıştayda çalışırken emekliye (1961) ayrıldı.

Yazıları Diyarbakır’da çıkan Dicle gazetesinde başlayarak Konya’da Osmanlı, Ocak, Babalık, Yeni Fikir; İstanbul’da Donanma, Servet-i Fünûn, Karagöz gazete ve dergilerinde yer aldı. Kurtuluş Savaşı sırasında Manzuretü’l-Aziz ve Şark gazetelerinde başyazarlık yaptı, Yobaz imzası ile mizahî manzumeler  yazdı.

ESERLERİ:

ŞİİR: Kırkından Sonra / Gönül Sazı (1939).

DERLEME: Gönül Bahçesi (1969).

ÇEVİRİ: Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi (Aksarayî’den), Mevlâna’dan Seçme Rubâîler (1964), Nükteler Bahçesi (1969), Mevlâna’nın Rubaileri I-II/Tam Metin (1971, 1974), Rubaileri II (tam metin), Baharistan (Molla Camî’den, 1990), Mahzen-i Esrar (Nizamî’den), Pendname (F. Attar’dan), Füsûsü’l-Hikem (M. Arabî’den, 1990), Şemsi Tebrizî’nin Konuşmaları (Makalât-ı Şems, 2 cilt, Şems-i Tebrîzî’den, 1974-1975), Pendname/Öğüt Kitabı (Ferîdeddîn-i Attâr’dan, 1992).

Başka telif ve çeviri eserleri de vardır.

KAYNAKÇA: Şefik Can / Sayın M. Nuri Gencosman’ın Mevlâna Rubaileri Tercümeleri Hakkında (Mevlâna Güldestesi, 1965, 1965), Cevat Yıldırım / Bitmeyecek Öykü, Tasavvuf (Virgül, sayı: 28, Mart 2000), Ergun Kocabıyık / Tasavvuf Âleminin Baş Tacıdır İbn Arabî (Akşam-lık, 18.10.2002).

 

 

 

KİTÂBE-İ SENG-İ MEZAR

Dostlarından Abdulgani Efendi'nin vefatına şu tarihi söylemiştir:


KİTÂBE-İ SENG-İ MEZAR

Mehmet Nuri GENÇOSMAN

 

 

Ehli dil, şair, müverrih, merdi hak;

Misli nadir bir fazilet mâdeni.

 

Bezmi hassı ravzai irfan idi

Ktblegâhı arif andı meskeni.

 

Gitti bu deşti fenadan akibet

Masivadan çekti dest ü dâmeni.

 

Evliya bezminde tuttu âşiyân

Nefhai cennetle dolsun medfeni.

 

Nakşı, tarihin ararken NURİ'ya

Geldi imdade cenab-ı Gülşeni

 

Dîdeden bir katre düştü söyledim

Göçtü adne hu deyip Abdulgani

 

KAYNAK: Ş. Beysanoğlu / DFSA Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 273).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör