Mehmet Muhittin Sevilen

Gölge Oyunu Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
-
Ölüm
07 Aralık, 1974
-

Gölgeoyunu araştırmacısı (D. 1886- Ö. 7 Aralık 1974). Hayalî Küçük Ali adıyla tanındı. İstanbul’da Davutpaşa Rüştiyesini (ortaokul) bitirdikten sonra Posta İdaresinde çalışarak 1944’te emekliye ayrıldı. Geleneksel Karagöz oyunu ile daha sekiz on yaşında iken ilgilenmeye başladı. İlk bilgilerini devrinin ünlü Karagözcülerini seyrederek aldı. Gölge oyunu çalışmalarını altmış yıl  sürdürdü. Geleneksel Karagöz oyunlarına yeni tasvir ve tipler ekledi, yeni yorumlar getirdi. Karagöz koleksiyonları oluşturdu. Kitaplar yazdı, ses bantları doldurdu, filmler yaptı. Yaratmış olduğu özel yeni Karagöz oyunları ile Türkiye Radyolarında yirmi yılı aşkın bir süre hizmet verdi. Karagöz oyunları derledi. “Gülme Komşuna Gelir Başına” ve “Karagöz” (Muhavereler) sinema filmlerinde oynadı. Karagöz oyunuyla ilgili çok sayıda ses bandı kaydı vardır.

ESERLERİ (Tiyatro):

Karagöz’ün Hamam Eğlencesi (1928), Karagöz’ün Kağıthane Sefası (1928), Hayal Perdesi (1931), Karagöz (1969).

KAYNAK: Tacettin Şimşek / Çocuk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (Hece-Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, sayı: 104-105, Ağustos-Eylül 2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör