Fuat Hulusi Demirelli

Hukukçu, Şair

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
İstanbul Hukuk Mektebi (Hukuk Fakültesi)

Şair, hukukçu. (D. 1877, İstanbul – Ö. 1955). Samakoğlu Muallim Hulûsi Efendi’nin oğludur. İlk ve ortaöğrenimini Trablusşam ve Beyrut’ta tamamladı. Daha sonra İstanbul Hukuk Mektebine girdi. 1901’de bu mektebi bitirdi. Çeşitli beldelerde hukuk alanında resmî görevlerle bulundu. Osmanlı Meclis-i Mebusanı 1. Dönem mebusu olarak 1908-10 arasında Trablusşam, 1913-18 arasında Antalya mebusu olarak Meclis-i Mebusan’a seçildi. İzmir Asliye Mahkemesi Reisi, İstanbul Cinayet Mahkemesi Savcısı oldu (1926). Türk Kanunu Medenisi ile Borçlar Kanunu’nun hazırlanmasında ve İsviçre Medeni Kanunu’nu şerh edenlerden (açıklayanlardan) biri olan Virgile Rossel’in dört ciltlik eserini Türkçeye çeviren komisyonda görev aldı. Yargıtay üyeliğine seçildi. Darülhilâfe ve Süleymaniye Medreselerinde hukuk ve karşılaştırmalı kanunlar dersleri verdi.

ESERLERİ:

ŞİİR: Kır Menekşeleri, Yabanî Güller, Harbin Etrafında, Tanrının Yollarında.

MANZUM PİYES: Âşık Garip, Kerem ile Aslı.

HUKUK: Hukuk ve Kavanin Şerhi, Borçlar Kanunu Şerhi (2 cilt, Sabri Beyle).

HAKKINDA: Veli Recai Velibeyoğlu / Şiir Kitapları Antolojisi (c. II, 1975), Feyzi Halıcı / Parlâmenter Şairler (1990),  İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), Mehmet Atilla Maraş / Şair Milletvekilleri 1.- 22. Dönem 1920-2005 (2005).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör