Fikret Türkmen

Halk Edebiyatı Araştırmacısı, Araştırmacı, Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı)

Doğum
04 Temmuz, 1945
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Folklor ve halk edebiyatı araştırmacısı. 4 Temmuz 1945, Abdili köyü / Boğazlıyan / Yozgat doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Boğazlıyan’da bitirdi. Bursa Işıklar Askeri Lisesi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü (1967) mezunu. Konya’da bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Atatürk Üniversitesine halk edebiyatı asistanı olarak girdi (1968). Doktorasını “Âşık Garip Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma” adlı tezi ile (1972) burada tamamladı. 1974 yılında Fransa’ya giderek Paris’te Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ın yanında Sorbonne’daki folklor metodolojisi ve halk edebiyatı ile ilgili ders, seminer ve konferanslara katıldı. 1978 yılında atandığı EÜ Edebiyat Fakültesinde 1980’de “Tahir ile Zühre” adlı tezi ile doçentliğe, 1986’da “Nasreddin Hoca Fıkraları” çalışmasıyla profesörlüğe yükseldi. Dokuz Eylül ve Üniversitesinde ders verdi. Ege Üniversitesinde Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün müdürlüğünü, Türk Halk Bilimi (Folklor) Anabilim Dalının başkanlığını, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün müdürlüğü ile Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu üyeliğini sürdürdü. İLESAM, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve TDK Bilim Kurulu üyesidir.  

1992’de Azerbaycan Devlet Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora unvanı verildi. Manas Destanı eseriyle 1995’te Manas-1000 Nişanı’nı ve 1996’da TÜRKSAV Türk Dünyasına Hizmet Ödülü ile Türkmenistan Mahdumkulu Ödülünü aldı. Halk hikâyeleri üzerine araştırmalarıyla tanındı. 1990 yılında “Ege Bölgesi Sözlü ve Yazılı Kültür Ürünlerinin Derlenmesi Projesi”ni tamamladı. Devlet Planlama Teşkilatınca desteklenen ve destan metinlerinin yaklaşık yüz kırk büyük cilt halinde yayınlanması planlanan “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi”ni yürüttü. Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok kongre ve konferansa katıldı, Türkçenin yanında Fransızca ve Rusça makaleleri yayımlandı. Prof. Dr. Fikret Türkmen’in Âşık Garip adlı kitabı kısaltılarak İtalyancaya çevrildi.

ESERLERİ:

Âşık Garip Hikâyesi Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma (1974), Tahir ile Zühre Hikâyesi (1983, ilaveli 2. baskı, 1998), Aziya (Kâmil V. Nerimanoğlu ve M. Öner ile birlikte, 1992), Letâif-i Nasreddin Hoca (Burhaniye Tercümesi -İnceleme, Şerh (1989; ilaveli 2. baskı 1998), Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri (1992, Prof.Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu ve Mustafa Öner ile birlikte), Sahada Folklor Deneme Teknikleri (1992), Manas Destanı Üzerine İncelemeler - Çeviriler I (1995), Manas Destanı (Alimcan İnayet’le, 1995), Türk-men Şiiri Antolojisi (Gurbandurdı Geldiyev’le, 1995), Halkbilimi Yöntemi (K. Krohn J. Krohn’dan, Günsel İçöz’le, 1995), Nasreddin Hoca Latifelerinin Şerhi (Burhaniye Tercümesi, 1999).

ÇEVİRİ: Halk Bilimi Yöntemi (K. Krohon J. Krohon’dan, 1995).

KAYNAK: TDE Ansiklopedisi Devirler/İsimler/Eserler/Terimler (cilt: 8, s. 443), Doğan Durali / Yozgat Şair ve Yazarları (1998), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (c. II, 2001, s. 844), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör