Mahmud Mahir

Devlet Adamı, Bürokrat, Şair

Ölüm
-
-
Eğitim
Mülkiye Mektebi

Bürokrat, şair, devlet adamı (D. 1858, Berat / Arnavutluk – Ö. ?). Halvetî şeyhlerinden Beratlı Şeyh Musa Efendi’nin oğludur. Berat Rüştiyesi (ortaokul), Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler) idadî (lise) ve yüksek bölümleri (1888) mezunu. Çalışma hayatına Basra’da Şatratü’l-Müntefik kazasında Tellu mevkiinde kazı çalışmaları yapan Fransa’nın Bağdat konsolosu M.C. de Jacque’ın yanında başladı. 1889’da Manastır İdadîsi müdürlüğüne ve Tarih-Coğrafya öğretmenliğine atandı. Kaymakamlık stajını 1890’da tamamladıktan sonra Köyceğiz (İzmir), Çal, Kolonya (Yanya), Peklin, İncesu (Kayseri), İskenderun, Kalimnos, Yenipazar (Kosova), Aynaroz (Selânik), Sayda (Beyrut), Nevşehir ve Ayvalık’ta kaymakamlık yaptı. Sayda kaymakamlığındayken azledildi. II. Meşrutiyet’in ilânının (1908) ardından Necid, Hudeyde (Basra), Dedeağaç (Edirne) sancaklarında mutasarrıflık (üst yöneticilik) yaptı. Draç (Arnavutluk) sancağına atandıysa da Balkan Harbi çıktığı için oraya gidemeyip İstanbul’da döndü. Arnavut isyanının tahrikçilerinden olmakla suçlanarak memurluktan atıldı. Mütareke’den sonra çıkarılan bir kanundan yararlanarak 16 Aralık 1918’de Mersin ve daha sonra İzmit, Gelibolu, Karahisar-ı Sahip (Afyon) sancaklarına mutasarrıf olarak atandı. Millî Mücadele yıllarında Ankara hükümeti aleyhine çalışmaları sebebiyle halktan tepki gördü. Afyon’daki görevinden 2 Kasım 1919’da ayrldı. Mütareke yılları boyunca Sarayda şehzadelere öğretmenlik yaptı. Millî Mücadele karşıtı çalışmaları nedeniyle “Yüz ellilikler listesi”nin 53. sırasına alındı. Sürgüne gönderildiği yurtdışında öldü. Terennüm (1889) adlı bir basılı şiir kitabı vardır.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör