Alim Töppeev (Töppelanı Alim)

Yazar, Şair

Eğitim
Moskova Edebiyat Enstitüsü

Şair ve yazar. 1937, Töppeev Köndelen köyü / Kabardin-Balkar Cumhuriyeti doğumlu. Moskova Edebiyat Enstitüsü mezunudur. Edebiyat hayatına şiir kitaplarıyla adım attı, 1960’lı yıllardan itibaren diğer türlerde ürünler verdi. Peş peşe çıkan hikâyeleri, romanları ve kısa romanları yazarın ünlenmesine yol açtı. Kabardin-Balkar Cumhuriyeti Halk Yazarı unvanına layık görüldü, Cumhuriyet Devlet Ödülünü kazandı.

Balkar Devlet tiyatrosu sahnesinde Namıs (Namus), Seni Jarığıng (Senin Aydınlığın), Kommunist (Komünist), Jolğa Tüşgen Taş (Yola Düşen Taş), Azap Jolu (Azap Yolu, ünlü şair Kazim Meçiev üzerine), Artutay (Artutay) gibi birçok oyunu sahnelendi. Balkar edebiyatı üzerine çok sayıda bilimsel araştırması, okullar için Balkar edebiyatı ders kitapları mevcuttur. Bunların arasında Rusça Balkarskaya Proza (Balkar Nesri) adlı eseri Balkarca okullara ders kitabı olarak kabul edildi.

ESERLERİ:

ŞİİR: Janım Sense (1959, Canım Sensin).

ROMAN: Jannetni Kızı (1966, Cennetin Kızı, manzumeli), Otlak Taşla (Çakmak Taşlar), Taşıul (Hasat Mevsimi), Azatlık (Hürriyet), Sıyrat Köpür (Sırat Köprüsü).

ARAŞTIRMA: Kuliylanı Kaysın (Kaysın Kuliev).

KAYNAK: Kanşaubiy Miziev / Balkar Şiiri Antolojisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör