Mehmet Efdalüddin Tekiner

Bürokrat, Araştırmacı

Doğum
Ölüm
10 Ağustos, 1957
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Bürokrat-araştırmacı (D. 1873, Cerrahpaşa / İstanbul – 10 Ağustos 1957, İstanbul). Hazine-i Hassa genel müfettişi İsmail Cevad Bey’in oğludur. Anne tarafından Maraş’ın Bayezidoğulları ailesine ve tarihî kişiliklerden Amedci Maraşlı şair Kenan Bey’e mensuptur. Süleymaniye İptidaî Mektebi (ilkokul), Beyazıt Kaptanpaşa Rüştiyesi (ortaokul), Mülkiye Mektebi idadî (lise) ve yüksek kısımları (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1893) mezunu. Hukuk Fakültesinin son sınıfına kadar devam etti. Çeşitli idarî görevlerde bulundu ve Mekteb-i Mülkiye İdadîsinde (Mülkiye Okulu Lisesi) coğrafya ve Türkçe resmî yazışma, yüksek kısmında ise sınaî ve ticarî coğrafya ve istatistik dersleri verdi. Ayrıca başka okullarda da öğretmen olarak çalıştı. Bursa valiliği ve Meclis-i Kebîr-i Maarif  (Yüksek Milli Eğitim Meclisi) üyeliği yaptı. İstanbul Hükümetinin kaldırılması üzerine 1922’de açığa çıkarıldı. 26 Mayıs 1923’te İçişleri Bakanlığı Mebânî-i Emîriye (Resmî Binalar) ve Hapishaneler Genel Müdürlüğü görevine atandı. 1924’te bu görevinden alınarak yargılandı. Aklandıktan sonra 1928’de emekliye ayrıldı.

ESERLERİ:

Coğrafya-yı Umrânî (1900), Muhtasar İslâm Tarihi (1910), Tarih-i Osmanî Haritaları (1911), Küçük Osmanlı Tarihi (1912), Abdurrahman Şeref Efendi -Tercüme-i Hâli, Hayat-ı Resmiye ve Hususiyyesi (1927).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Hakkı Tarık Us / Elli Yıl Mecmuası (tsz., s.62-63), “Ağralı, Sedat” (Büyük Larousse, 1986), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör