Ferit Aydın

Araştırmacı, Yazar

Doğum
Eğitim
Ez-Zehrâ Üniversitesi (Irak)
Diğer İsimler
Ferîduddin Aydın

Araştırmacı-yazar. 1945, Muş doğumlu. Asıl adı Ferîduddin Aydın’dır. Siirt’te Hazinoğulları adıyla tanınan, önceleri Kadirî, daha sonra Nakşibendî tarikatına mensup olmuş bir aileden gelmektedir. Aile, 1258’te Moğol baskını üzerine Bağdat’tan Siirt’e göç etmiştir.

Geleneklere göre doğduğunda “Beşik Şeyhi” sayılan Aydın, yükseköğrenimini Irak’ta Ez-Zehrâ Üniversitesinde tamamladı. Sonra aile geleneğine uyarak, 1968 yılında Şeyh Süleyman El-Halidî’nin denetiminde özel tasavvuf terbiyesi aldı ve şeyhlik makamına getirildi.

Sonraki yıllarda gördüğü klasik ve modern eğitim, yaptığı ilmî çalışmalar ve araştırma gezileriyle yeni bilgiler ve deneyimler elde etti, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca gibi yabancı dillere aşinalık kazandı. 1975 yılında tasavvuf ve tarikatlar hakkındaki görüşleri değişti, çok geçmeden şeyhlik makamından çekildi.

Yazarın aşağıda belirtilen Türkçe eserleri dışında Arapça eserleri ile yaşam öyküsü ve anılarını içeren Kendimi Oynadım adlı bir eseri daha vardır. Tercüme Sanatının Gerçekleri – Araştırma Analiz Eleştiri adlı kitabını 1984’te Trablusgarp’ta yazdı, İstanbul’da yayımladı.

ESERLERİ:

DÜŞÜNCE-ARAŞTIRMA-İNCELEME: Tercüme Sanatının Gerçekleri – Araştırma Analiz Eleştiri (1984), İslâm’da İnanç Sistemi – Akaid (1995), Tarikatta Râbıta ve Nakşibendîlik (1996).

ÇEVİRİ: İslâm Tarihi (8 cilt, Tarihçi Mahmut Şakir’den, 1994).

HAKKINDA: Hidayet Aydar / Kur’an Tercümesi Meselesi (1996).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör