Ahmet Halit Yaşaroğlu

Eğitimci, Yazar

Ölüm
12 Eylül, 1951
Eğitim
Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Eğitimci, yazar (D. 1891, Eğin / Erzincan – Ö. 12 Eylül 1951, İstanbul). Mercan İdadîsi (lise), Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1911) mezunu. Bir müddet Maliye Bakanlığında çalıştıktan sonra Maarif Nezaretine geçerek İstanbul’daki çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1918’de Türkiye’de ilk kez Muallimler Cemiyetini kurdu. Nisan 1919’da “Türk Kadını Dershanesi ve Asri Mekteb” adlı bir özel okul açtı. Maarif Nezaretinde müfettişlik yaptı. Mart 1928’de resmî görevinden ayrılarak Ahmet Halit Kitaphanesi adlı yayınevini kurdu. 1938’de İstanbul Şehir Meclisi üyeliğine seçildi. On yıl kesintisiz olarak Şişli ve Beyoğlu Halkevi başkanlıklarını yürüttü.

ESERLERİ:

TARİH: Umumi Tarih (Abdürrauf Memduh ile, 1914), Muhtasar Tarih-i İslâm (1916), Küçük Mekteplilere Umumi Tarih (Mithat Sadullah Sander-A. Memduh ile, 1918), Küçük Mektepliler İçin İslâm Büyükleri (A. Memduh ve M. Sadullah ile, 1921), Küçük Mekteplilere Osmanlı Tarihi (1922), Bizim Tarih (1924), Türk Tarih Bilgisi (Reşat Ekrem Koçu ile, 1930),

EĞİTİM: Biçim Kıraat (1925), Halk Kıraatı (İbrahim Nemci Dilmen ile, 1931), Hayat Kıraatı (5 kitap, Naime H. Yaşaroğlu ile, 1930), Okul ve Aile Ansiklopedisi (Naime Halit ile, 1940).

DİN: Yeni İlmihâl (1931), Yeni Mızraklı İlmihâl (1931),

FOLKLOR: Hakiki Bektaşi Fıkra ve Nükteleri (Mehmet Ali Nurbaba ile, 1943), Nasreddin Hoca Merhumun İki Yüz Yirmi Fıkrası (1953).

ÇEVİRİ: Fareli Köyün Kavalcısı (1944).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968),  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör