Mehmet Çakır (Muğlalı)

Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmacısı, Arap Dili Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
Yüksek İslâm Enstitüsü

Arap dili ve edebiyatı araştırmacısı. 1939, Kapıkargın köyü / Dalaman / Muğla doğumlu. İlkokulu köyünde okudu. Isparta İmam Hatip Lisesi (1960), Yüksek İslâm Enstitüsü (1964) mezunu. 1964-67 arası Çorum İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1968’de İzmir Yüksek İslâm Enstitüsüne Arap Dili ve Edebiyatı asistanı olarak atandı. Askerlik dönüşü 1972’de Konya Yüksek İslâm Enstitüsüne, 1974’te İzmir Yüksek İslâm Enstitüsüne geçiş yaptı. Burada yirmi bir yıl aralıksız çalıştı. Yönetime katıldı, enstitü öğretim üyesi ve öğrencilerinin katılımıyla kurulan iki yüz ortaklı matbaada iki yüz elliden fazla sosyal ve kültürel içerikli eserin basılmasına aracı oldu.

1986’da “Arapça’da Dolaylı Cümle” adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 1994’te “Sibeveyh, Öğretim Yöntemi ve Koyduğu Bazı Nahiv Kuralları” adlı çalışmasıyla doçent oldu. 1995-97 arası üç yıl Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesinde çalıştı. 1998’de kendi isteği ile OMÜ İlâhiyat Fakültesine geçti. 2000 yılında “Arapça’da Matematiksel Cümle Yapısı” adlı takdim tezi ile profesör oldu. OMÜ İlâhiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı başkanı olarak görevini sürdürdü. Telif ve çeviri yazıları 1993 yılından itibaren Diyanet dergisinde yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Arapça Dersleri I (1970), Yedi Askı: İmru’l-Kays ve Tarfe (müfredatlı neşri, 1980), Arapçada İsim Tamlaması (1992), Sîbeveyh, Öğretim Yöntemi ve Koyduğu Bazı Nahiv Kuralları (1994), Türkler İçin Yaşayan Arapça (1998), Arapça’da Kelime Yapısı (gen.3. bas. 1999), Arapça’da Matematiksel Cümle Yapısı (1999),  Canlılar Bilimi (2000).

ÇEVİRİ: İslâm ve Toplumsal Kalkınma (Dr. Muhsin Abdulhamîd’den, 1993), Bânat Suâd Kasîdesi (Ka’b b. Züheyr’den, 59 beyit, 1998), Türkçe’nin Temel Kuralları (orijinal adı: el-Kavânînü’l-Külliyyeli Dabtı’l-Lügati’l Türkiye, 15.Yüzyıl Türkçesi, yazarı bilinmiyor, 1999).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör